sobota 31. prosince 2016

Konference Perpetuum 2016: Ondřej Šteffl (Scio)

Věříme, že to, co se děti ve škole učí, je to správné, co by se učit měly. Ve skutečnosti se ovšem učí spíše to, co se učilo před deseti, dvaceti, padesáti či dokonce před sto padesáti lety. A otázku, zda to je opravdu to, co by děti pro svůj budoucí život potřebovaly, si mnohdy neklademe. Jak by se děti měly začít vzdělávat, aby uspěly ve světě 21. století, v němž je změna trvalým stavem? Proč je důležité rozvíjet jejich studijní autonomii? Je možné vytvořit prostředí pro učení, které dětskou touhu po vzdělání nepotlačuje, ale rozvíjí?pátek 30. prosince 2016

Konference Perpetuum 2016: Šimon Pánek (Člověk v tísni)

Které hodnoty jsou a budou pro naši budoucnost klíčové? Šimon Pánek o vzdělávání, demokracii, sebevědomí, zodpovědnosti a integraci.

Konference Perpetuum 2016: Tania le Moigne (Google)

Investice do komplexního vzdělávání dětí a nás samotných je naší nejdůležitější investicí. Jaké jsou klíčové dovednosti zítřka? Které z nich učí škola? A co má společného J. A. Komenský a internet?

sobota 24. prosince 2016

Tři tipy na tahák

čtvrtek 22. prosince 2016

Konference ADHD 2016: Rozhovor s MUDr. Františkem Koukolíkem

Jakou nejdůležitější myšlenku týkající se dětí s ADHD byste chtěl sdělit účastníkům konference?

pátek 16. prosince 2016

Klíčové oblasti Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 14. prosince 2016 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na zvýšení povědomí veřejnosti o klíčových oblastech OP VVV.

OP VVV: Pomáháme pomáhat, učit a bádat

Aktuální reklamní spot představuje divákům tři hlavní témata zaměření OP VVV jako ucelený obraz podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím MŠMT. Seznamuje veřejnost s cílením podpory z OP VVV na regionální, vysoké školství a výzkum a vývoj.

sobota 10. prosince 2016

Miroslav Suchý: Programování pro děti - co je nového (přednáška z konference OpenAlt 2016)

O mé nové příručce pro rodiče a učitele. Jaké nové projekty pro děti vznikly a jaké se nevydařily. Možná předvedu i některé novinky z Indiegogo a Kickstarteru.

Břetislav Svozil: Prostory vzdělávání (přednáška z konference OpenAlt 2016)

Jak docílit toho, aby vzdělávání naplňovalo společenské potřeby 21. století? Spíše než metody a formy výuky v samotných školách se do popředí budou dostávat otázky spojené s rozmanitými prostory vzdělávání. Na významnosti nabude propojování formálního a neformálního vzdělávání, propojování institucí, které na první pohled nemusí mít mnoho společného. Příspěvek představí zahraniční inspirace a jejich aplikace prostřednictvím projektu Open School Space.

Václav Müller: Jak se (ne)vzděláváme při hraní her (přednáška z konference OpenAlt 2016)

Dostávají do nás hry nějaké vzdělání? Jakým způsobem? Co je učelem? Má to opravdu nějaký přínos pro všechny generace?

Martin Bukáček: Síla AHA momentů: Proč se vyplatí naslouchat učitelům? (přednáška z konference OpenAlt 2016)

Učitelé. Žádná profese není tak důležitá pro rozvoj společnosti, a přitom žádná jiná profese netrpí tak výrazným nedostatkem společenského uznání. Český startup Corinth vyrábí interaktivní vzdělávací 3D pomůcky, které učitelům pomáhají vytvářet silné aha momenty a motivovat studenty k učení. Učební zážitky Corinthu se opírají o technologie jako interaktivní 3D grafika, virtuální realita, rozšířená realita, nebo 3D tisk, zároveň jsou vyvinuty ve spolupráci s nejinspirativnějšími světovými učiteli. Jejich hlas je na produktu výrazně znát, zároveň mají možnost na platformě Corinthu vytvářet vlastní pomůcky, elektronické knížky, nebo interaktivní videa. Proč je taková spolupráce tak nezbytná, jak vypadá v praxi, a co je jejím výsledkem?DYI: Triky s PET lahví (vhodné i pro učitele)

pátek 9. prosince 2016

NIDV: Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NIDV pevně věří, že i tento materiál pomůže učitelům při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. DVD se natáčelo ve Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Praze 13. Velké dík patří autorce celého projektu paní Mgr. Mileně Kmentové, která se dané problematice věnuje již dlouhá léta.

pondělí 5. prosince 2016

NIDV: Krátké ohlédnutí za VI. ročníkem soutěže DOMINO

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 byly v rámci konference Digitální technologie ve výuce - Praktické využití ve školách vyhlášeny výsledky VI. ročníku soutěže DOMINO 2016.

sobota 3. prosince 2016

Konference Perpetuum 2016: Bohumil Kartous (EDUin)

Vzdělávání není izolovaný ostrov. Stejně jako v politice se v něm velmi výrazně odráží charakter společnosti, její kultura a historické i současné vlivy, které ji formují. Jistě platí, že kdybychom chtěli mít vzdělávání podle finského modelu, potřebovali bychom k tomu dostatečný počet Finů. Na druhou stranu, existují některé dílčí zkušenosti, které ukazují směr. Tím, že je ignorujeme a často "vymýšlíme kolo", se výrazně ochuzujeme. Notabene pokud jednáme přímo v rozporu s nimi.

Konference Perpetuum 2016: Tomáš Hruda (Education Republic)

České školství připomíná policistu, který na kole honí zloděje ujíždějícího v autě. Většina kolemjdoucích to apaticky sleduje, menší část z nich má ale radost, že má alespoň to kolo a nehoní ho pěšky, jako tomu bylo zvykem za jejich mládí. Je tu i hrstka takových, kteří by byli ochotni se mu na auto složit, ale policista je skromný muž, do důchodu to na kole nějak zvládne. Nejde přece o to někoho chytit. Nebo ano? Rýpalové si začali najímat soukromé ochranky. Jak tohle dopadne?

pátek 2. prosince 2016

Rozhovor Britských listů: Čeští politikové drsně zanedbávají školství

O tom, jak nedozírné škody působí České republice špatná politika české vlády vůči školství, hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík s Danielem Münichem, ekonomem z CERGE, který se dlouhodobě zabývá vztahem ekonomiky a školství. Rozhovor se vysílá na regionalnitelevize.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i internetu, od pátku 2. prosince 2016.


pondělí 28. listopadu 2016

sobota 19. listopadu 2016

neděle 13. listopadu 2016

DUM: Jak a proč vznikají kolony?

Stalo se vám někdy, že jste se postavili do kolony, ta se časem rozjela a přitom na jejím konci nebyla nehoda ani nic podobného? Pak se podívejte na následující video, které vám vše názorně vysvětlí. A možná si pak budete dávat pozor na to, jak se po silnici pohybujete.

sobota 12. listopadu 2016

Duše K: O inkluzi s Pavlou Baxovou a Michaelou Antalíkovou

Původně rozhlasový blok Jaroslava Duška pravidelně nabízí divákům poutavou besedu se zajímavými hosty na témata pozemská i vesmírná.

Potenciál ABA - využití multimediálního nástroje Simple Steps v rodinách dětí s poruchami autistického spektra

Přednáška profesorů Karoly Dillenburger, BCBA-D a Mickey Keenana, BCBA-D Potenciál Aplikované behaviorální analýzy - využití multimediálního nástroje Simple Steps v rodinách dětí s poruchami autistického spektra ze dne 12. října 2016 v Eiseltově síni II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

středa 9. listopadu 2016

Reklamní videospot MŠMT: Zlatý Ámos 2016

V prvním prezentovaném reklamním videospotu MŠMT se diváci setkají s učitelem přírodopisu a chemie Janem Flídrem, vítězem posledního ročníku ankety Zlatý Ámos, do které byl nominován svými žáky. Spot diváky zavede do skutečné třídy, v níž pan učitel Flídr učí, a je provázen skutečnými výpověďmi jeho žáků. Spot informuje o podpoře učitelské profese v 21. století s účelem poukázat na její prestiž pomocí reálného příkladu dobré atmosféry a fungujících vztahů mezi kantory a žáky.

pátek 4. listopadu 2016

Lukáš Šlehofer: Jak efektivně pracovat s motivací dětí

Seminář byl zaměřen na představení základních poznatků v oblasti motivace. Představili jsme si koncept vnitřní motivace v pojetí psychologa Edwarda Deciho a ukázali si cesty, jak můžeme pomoct tuto motivaci dětem udržet, ale zároveň nerezignovat na vymezování hranic a naplňování cílů.úterý 25. října 2016

Kulatý stůl SKAV a EDUin 20. 10.: S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluze

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Jak velká změna pro školy od 1. září nastala a v čem spočívá? Co školy uvítaly v souvislosti s novou legislativou a věří, že to do budoucna přinese pozitivní změnu? Jak se to projevilo ve třídách v práci se žáky? Jaké jsou reakce pedagogů? Co v současnosti nefunguje a za jakých podmínek je reálné, aby to do budoucna bylo funkční? Jak vypadá aktuální situace ohledně financí na inkluzi?


pondělí 24. října 2016

Druhý ročník konference Učitel IN

Druhý ročník konference Učitel IN se konal dne 8. října 2016 v prostorách Centra robotiky v Plzni. Opět se sešla stovka učitelů, studentů a zájemců o využití ICT ve vzdělávání, pro které byl připraven prakticky orientovaný pestrý program. Připomeňte si atmosféru konference v krátkém sestřihu z přednášek, workshopů i diskusí v kuloárech a záznamu některých přednášek.

pondělí 17. října 2016

Otazníky současného školství: inkluze a integrace

Ve středu 20. dubna se konala v tomto akademickém roce předposlední panelová diskuse z cyklu Dialogue Talks nazvaná Otazníky současného školství: inkluze a integrace. Byla věnována poslední dobou velice diskutovanému tématu společného vzdělávání zdravých dětí s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V diskusi za moderování redaktorky Čro Magdalény Trusinové vystoupili: Pavla Baxová, ředitelka Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s., Jan Sokol, filosof a bývalý ministr školství, Stanislav Štech, náměstek ministryně školství a Jan Korda, ředitel ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Díky hlubokému odbornému vhledu i praktickým zkušenostem hostů, měli návštěvníci, z nichž velké procento tvořili ředitelé škol, učitelé a pedagogičtí pracovníci, možnost vyslechnout živou hodnotnou diskusi a klást otázky týkající se témat, která je zajímají a která musejí řešit.středa 12. října 2016

Sprayscape: aplikace pro sférické snímky

Sprayscape umožňuje pomocí gyroskopu telefonu pořízení sférických snímků.

pátek 7. října 2016

Učitelia: Danko klame

Iniciatíva slovenských učiteľov sa vyjadruje k výrokom predsedu NR SR Andreja Danka. Učitelia upozorňujú na šírenie dezinformácií a sľubujú, že budú pokračovať v štrajku.


pondělí 3. října 2016

NÚV: Jak tvořit školní akční plány (ŠAP) a plány aktivit (PA)

Videometodika, která vysvětluje význam ŠAP a PA a postup jejich tvorby, vnikla v týmu projektu P-KAP v září 2016. Obsahuje:

 • Zasazení do širšího kontextu
 • Čím začít
 • Stanovení cílů a kritérií jejich hodnocení
 • Stanovení úkolů a jejich rozpracování
 • Uplatnění strategických oblastí v plánech aktivit a šablonách

pondělí 26. září 2016

Záznam Kulatého stolu SKAV a EDUin na téma: Jak dlouho se těší prvňáček do školy? Kam mizí motivace k učení

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Co se (ne)stane, když se dítě přestane těšit do školy? Co se děje s motivací žáků během povinné školní docházky? Jak efektivně rozvíjet motivaci k učení u každého dítěte a jaké podmínky jsou pro to potřeba? Jaký význam má v dnešním světě motivace k učení?


pátek 23. září 2016

Rozhovor Britských listů: Proč si lidi nechávají nalhat, že uprchlíci jsou pro nadcházející volby hlavní problém?

S Ondřejem Liškou, bývalým ministrem školství, bývalým předsedou Strany zelených a nynějším představitelem organizace Ashoka. globální sítě sociálních inovátorů, hovoří v Rozhovoru Britských listů o manipulaci v nynější předvolební kampani  ČR Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na RegionalniTelevize.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 23. září 2016.

čtvrtek 8. září 2016

Rozhovor Britských listů: Jsou mladí lidé divní?

O postojích mladých lidí k životu a světu na počátku dospělosti hovoří s Filipem Jelínkem a Štěpánem Kmentem z České středoškolské unie v tomto Rozhovoru Britských listů Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na RegionalniTelevize.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 2. září 2016.středa 7. září 2016

Jak se vyvíjely Spojené státy

úterý 6. září 2016

Tisková konference Iniciatívy slovenských učiteľov k připravované stávce učitelů

"Prerušený štrajk obnovujeme v novej forme stupňovaného štrajku. Začíname čiastočným, krátkodobým prerušením práce, ktoré sa bude v určitých intervaloch postupne predlžovať. Všetky informácie k štrajku a k registrácii sa nachádzajú na stránke www.isu.sk. Registrácia je už spustená. Štrajk sa začne v utorok 13. 9. hodinovým prerušením práce. Školy sa otvoria až na druhú vyučovaciu hodinu. V stredu 21. 9. stupňovaný štrajk pokračuje dvojhodinovým prerušením práce, vo štvrtok 29. 9. To bude trojhodinový štrajk; v piatok 7. 10. štrajkujeme štyri hodiny. Týmto dňom však štrajk nekončí – ak bude vláda naďalej ignorovať požiadavky štrajkujúcich, povedie to k zvyšovaniu intenzity a rozsahu štrajku, ktorý môže kedykoľvek vyvrcholiť úplným a neobmedzeným štrajkom."pondělí 29. srpna 2016

Hroty týdne: Soukromé vysoké školy aneb Bc. bez maturity...

Všimli jste si, na co lákají ty nejbizarnější plakáty v metru? Konstantin Sulimenko bohužel ano. A taky zjistil, jak získat titul i bez maturity...

neděle 28. srpna 2016

ČOSIV: Houba - spolu se učit, spolu žít!

Více než tři roky starý videospot k inkluzivnímu vzdělávání.

pátek 19. srpna 2016

Debatní klub na téma inkluze: Václav Klaus ml. a Miroslav Kudláček

Na téma inkluze přijali pozvání do Debatního klubu Václav Klaus mladší a sociolog Miroslav Kudláček. Otevřou téma z pohledu těch, kteří mají s handicapem osobní zkušenost. Je koncept inkluze handicapovaných dětí do systému školství v ČR pozitivním příspěvkem nebo jde o riskantní systémový krok?Jak inovovat prostor k učení?

Série videí z kanálu Eanes Independent School District na YouTube.

Chladniho obrazce

Chladniho obrazce vznikají na tenké vibrující desce, na které je jemný písek či podobný materiál. Vznikají a mění se podle velikosti desky, tvaru desky, frekvence a vibrací. Můžeme je způsobit tím, že budeme na desku z boku „hrát“ smyčcem. V důsledku vlastní rezonance pak začne deska kmitat. Písek je odhazovaný a přesouvá se na místa, na kterých se nevyskytují žádné kmity a vibrace. Takto se znázorní hraniční linie stojících vln, které se vytvářejí na desce.Zdroj: Wikipedie, East (Facebook)

středa 17. srpna 2016

Julia Galef: Proč si myslíte, že máte pravdu - dokonce i když ji nemáte

Úhel pohledu je rozhodující, obzvláště když dojde na zkoumání vlastního přesvědčení. Jste vojákem se sklony bránit své stanovisko za každou cenu, nebo jste průzkumníkem poháněným zvědavostí? Julia Galef rozebírá motivaci, která se za každým z těchto postojů skrývá, a také to, jak formují způsob, jímž zpracováváme informace; to vše v propojení s působivou lekcí z dějin Francie devatenáctého století. Ve chvíli, kdy jsou vaše skálopevné názory vystaveny zkoušce, se Julia Galef ptá: "Po čem nejvíc toužíte? Toužíte po obhajobě vlastních názorů, anebo toužíte po tom vidět svět tak jasně, jak to jen lze?"Tak, chtěla bych, abyste si na chvíli představili, že jste vojákem v bitevní vřavě. Možná jste římský pěšák, nebo středověký lučištník, nebo jste možná válečník z národa Zulu. Bez ohledu na čas a místo, některé věci jsou stále stejné. Vaše hladina adrenalinu je zvýšená a vaše jednání záleží na jistých hluboce zakořeněných reflexech, na reflexech pramenících z potřeby chránit sebe a svou stranu a porazit nepřítele.

A teď bych chtěla, abyste si představili, že hrajete velice odlišnou roli, roli průzkumníka. Úkolem průzkumníka není útočit nebo bránit se. Úkolem průzkumníka je rozumět. Průzkumník, to je ten, kdo vyrazí vpřed, mapuje terén a rozpoznává případné překážky. A průzkumník si může přát dozvědět se třeba to, že je tam někde most výhodně položený přes řeku. Ale průzkumník chce především vědět, co tam skutečně je, tak přesně, jak to jen jde. A ve skutečné, opravdické armádě jsou voják i průzkumník nepostradatelní. Ale každou z těchto rolí lze také chápat jako určitý postoj - jako metaforu toho, jak my všichni zpracováváme informace a myšlenky v běžném životě. Dnes se pokusím dokázat, že dovednost správně usuzovat, schopnost přesně věci předpovídat, schopnost správně se rozhodovat záleží nejvíce na tom, který z oněch postojů zaujímáte.

Tak, abych ukázala fungování těchto postojů v praxi, vezmu vás zpátky do Francie devatenáctého století, kde tento neškodně vypadající kus papíru vyvolal jeden z největších politických skandálů v dějinách. Byl objeven roku 1894 důstojníky francouského generálního štábu. Ležel roztrhaný v koši na starý papír, ale když ho dali znovu dohromady, odhalili, že někdo z jejich řad už nějaký čas prodává vojenská tajemství Německu.

A tak zahájili velké vyšetřování a jejich podezření se záhy shodla na tomto muži, Alfredu Dreyfusovi. Jeho rejstřík byl čistý, v minulosti se ničeho nedopustil, neměl žádný motiv - podle všeho. Jenže Dreyfus byl jediným židovským důstojníkem v tak vysokém postavení a tehdy bohužel byla francouzská armáda velmi antisemitská. A tak porovnali Dreyfusovo písmo s rukopisem té zprávy a došli k závěru, že si odpovídají, i přesto, že nezávislí odborníci na rukopis si byli mnohem méně jisti jejich podobností, ale to teď nechme stranou. Šli tedy a prohledali Dreyfusův byt, hledajíce jakékoli stopy špionáže. Prošli jeho dokumenty, a nic nenašli. Což je jen utvrdilo v tom, že Dreyfus je nejen vinný, ale navíc také záludný, protože očividně ukryl všechny důkazy dříve, než se k nim stačili dostat.

Potom šli a začali pátrat v jeho životopisu po jakýchkoli usvědčujících podrobnostech. Promluvili si s jeho učiteli, zjistili, že ve škole studoval cizí jazyky, což zjevně ukazuje na záměr spiknout se s cizími vládami někdy v budoucnu. Jeho učitelé také říkali, že Dreyfus byl známý svou dobrou pamětí, což bylo nesmírně podezřelé, viďte? Špion si totiž přece musí pamatovat spoustu věcí.

A tak se ten případ dostal před soud a Dreyfus byl shledán vinným. A potom ho vzali na toto veřejně přístupné náměstí a rituálně mu strhli odznaky z uniformy a jeho meč přelomili vedví. Říkalo se tomu Dreyfusova degradace. A odsoudili ho k doživotnímu žaláři na příhodně pojmenovaném Ďábelském ostrově, což je holá skála nedaleko pobřeží Jižní Ameriky. Tak tam tedy odjel a trávil své dny o samotě, psal francouzské vládě dopis za dopisem, žádaje o znovuotevření případu, aby mohl prokázat svou nevinu. Ale většina Francie považovala tuto záležitost za uzavřenou.

Jedna věc, která mě na Dreyfusově aféře opravdu zajímá, je otázka: proč byli ti důstojníci tolik přesvědčení, že Dreyfus je vinen? Totiž, někdo by se snad i mohl domnívat, že to na něj ušili, že šlo o falešné obvinění. Ale historikové si nemyslí, že to bylo takhle. Podle všeho ti důstojníci skutečně věřili, že argumenty proti Dreyfusovi jsou pádné. Což vybízí k zamyšlení: Co nám říká o lidské mysli skutečnost, že můžeme tak chatrné důkazy shledat dostatečnými k odsouzení člověka?

Nuže, máme zde případ toho, čemu vědci říkají "motivované uvažování". Jedná se o fenomén, kdy naše nevědomá motivace, naše tužby a strachy předurčují způsob, jakým si vykládáme informace. Některé informace, některé myšlenky vypadají jako naši spojenci. Chceme, aby zvítězily. Chceme je bránit. A jiné informace nebo myšlenky jsou naším nepřítelem a ty chceme sejmout. Proto tedy nazývám motivované uvažování "postojem vojáka."

Většina z vás asi nikdy nepronásledovala francouzského židovského důstojníka za velezradu, řekla bych, ale třeba jste už někdy sledovali sport nebo politiku, a tak jste si možná všimli, že když rozhodčí usoudí, že se váš tým dopustil faulu, například, máte velkou motivaci hledat důvody, proč se zmýlil. Ale když usoudí, že se faulu dopustil ten druhý tým - bezva! Tak to má být a radši se v tom nebudeme moc šťourat. Nebo jste možná četli článek či studii zabývající se nějakou kontroverzní otázkou, například trestem smrti. A, jak vědci dokázali, pokud trest smrti schvalujete a ta studie ukazuje, že nefunguje, pak máte velkou motivaci najít nejrůznější důvody, proč byla ta studie provedena chatrně. Když ale ukazuje, že trest smrti funguje, super! Je to dobrá studie. A naopak: pokud trest smrti neschvalujete, princip je stejný.

Náš úsudek je silně ovlivněn, nevědomky, tím, které straně přejeme vítězství. A to je všudypřítomné. Formuje to způsob, jakým přemýšlíme o svém zdraví, o vztazích, jak se rozhodujeme při volbách, co považujeme za spravedlivé nebo etické. Co mě nejvíc děsí na motivovaném uvažování neboli postoji vojáka je to, jak nevědomý je. Můžeme se domnívat, že se chováme nestranně a spravedlivě, a nakonec stejně skončit zničením života nevinného člověka.

Ovšem, naštěstí pro Dreyfuse, jeho příběh ještě nekončí. Tohle je plukovník Picquart. Je to další vysoce postavený francouzský důstojník, který, jako většina, předpokládal, že Dreyfus je vinen. A jako většina lidí v armádě byl, přinejmenším povrchně, antisemitou. Přišla však chvíle, kdy Picquart dostal podezření: "Co když se všichni ohledně Dreyfuse mýlíme?" Stalo se totiž, že objevil důkazy, že špionáž pro Němce pokračovala i poté, co byl Dreyfus už ve vězení. A také objevil, že jeden důstojník má rukopis dokonale odpovídající té zprávě, mnohem přesněji než rukopis Dreyfusův. A tak s těmito důkazy předstoupil před své nadřízené, ale ti se, k jeho zoufalství, o to buď nezajímali, nebo vymýšleli důmyslná odůvodnění, jimiž by jeho objev vysvětlili, třeba: "Nuže, ukázal jste nám, Picquarte, jenom to, že tu máme dalšího špeha, který se naučil napodobovat Dreyfusův rukopis a převzal štafetu špionáže poté, co Dreyfus skončil. Dreyfus je však pořád vinen." Picquart nakonec dosáhl toho, že Dreyfus byl rehabilitován, ale trvalo mu to deset let a jistou část té doby sám strávil ve vězení za zločin nedostatku oddanosti armádě.

Mnozí lidé mají pocit, že Picquart nemůže být pravým hrdinou tohoto příběhu, neboť to byl antisemita, což je špatné, s tím určitě souhlasím. Ale pro mě osobně skutečnost, že Picquart byl antisemita obdivuhodnost jeho činů spíše zvyšuje, protože trpěl stejnými předsudky, měl stejné důvody být předpojatý jako jeho kolegové, ale jeho dychtivost zjistit pravdu a postavit se za ni to všechno překonala.

Takže pro mě je Picquart vzorem toho, čemu říkám "postoj průzkumníka." Je to úsilí nikoli zařídit to, aby jedna myšlenka zvítězila a jiná prohrála, ale prostě vidět věci, jak opravdu jsou, tak poctivě a přesně, jak to jen jde, i když to třeba není pěkné, výhodné nebo příjemné. Tento postoj je moje osobní vášeň. Posledních několik let jsem strávila jeho zkoumáním a snahou přijít na to, jak postoj průzkumníka vzniká. Čím to je, že někteří lidé, alespoň občas, jsou schopni proniknout svými vlastními předsudky, zaujatostí a touhami a snažit se vidět fakta a důkazy tak nestranně, jak jen dokáží?

A odpověď je emocionální. Takže, stejně jako postoj vojáka pramení z emocí, jako jsou obranářství nebo příslušnost ke kmeni, postoj průzkumníka také. Jen zkrátka pramení z jiných emocí. Například, průzkumníci bývají zvídaví. Častěji než jiní tvrdí, že jim dělá radost, když se dozví novou informaci, nebo že mívají potřebu vyřešit nějakou hádanku. Častěji než ostatním jim cosi vrtá hlavou, když se setkají s něčím, co odporuje jejich očekávání. Průzkumníci také mívají jiné hodnoty. Častěji než ostatní tvrdí, že je podle nich chvályhodné ověřovat si svá přesvědčení a méně často než jiní tvrdí, že někdo, kdo změní svůj názor, vypadá jako slaboch. A hlavně, průzkumníci mají pevný základ, což znamená, že jejich vědomí vlastní hodnoty jakožto osobností není spjato s tím, jestli mají nebo nemají pravdu o nějakém konkrétním tématu. Takže třeba mohou věřit, že trest smrti funguje, a pokud se objeví studie ukazující, že ne, mohou říct: "Hm. Zdá se, že jsem se spletl. To neznamená, že jsem zlý nebo hloupý."

Je to právě tento soubor vlastností, který podle zjištění vědců - a vidím to i v běžném životě - předpovídá, kdo má správný úsudek. Co bych chtěla, abyste si o těchto vlastnostech zapamatovali, je, že nijak podstatně nesouvisí s tím, jak je kdo chytrý nebo kolik toho kdo ví. Vlastně s IQ nekorelují téměř vůbec. Jde v nich o to, jaký máte pocit. Stále se vracím k jednomu citátu od Saint-Exupéryho. To je autor Malého prince. Řekl: "Když chcete postavit loď, nehoňte své muže do shánění dřeva, nedávejte jim rozkazy a nerozdělujte mezi ně práci. Místo toho je naučte prahnout po rozlehlém a nedozírném moři."

Jinak řečeno tvrdím, že jestli si skutečně chceme zlepšit úsudek jako jednotlivci a jako společnosti, nepotřebujeme nejvíc další lekce logiky nebo rétoriky nebo pravděpodobnosti nebo ekonomiky, ačkoli tyto obory mají značnou hodnotu. Ale co nejvíc potřebujeme, abychom jejich zásady používali dobře, je postoj průzkumníka. Musíme změnit způsob, jakým cítíme. Musíme se naučit cítit se pyšně, nikoli zahanbeně, když si všimneme, že jsme se možná v něčem spletli. Musíme se naučit, jak pociťovat zaujetí, nikoli potřebu bránit se, když se setkáme s informacemi, které odporují našemu přesvědčení.

Takže otázka, kterou bych vám chtěla na závěr položit, zní: Po čem ze všeho nejvíc toužíte? Toužíte po obhajobě vlastních názorů? Anebo toužíte po tom vidět svět tak jasně, jak to jen lze?

Děkuji.
(Potlesk)


Translated by Lukáš Dušek
Reviewed by Martin Polakovič

Zdroj: TED.com

úterý 16. srpna 2016

Ministryně školství o kladech i úskalích inkluze

Slovo inkluze je v posledních měsících slovem hojně skloňovaným a uváděným. Na někoho působí jako zaklínací formulka pro něco neznámého, čeho je namístě se obávat, jiný vyčkává, co se ze všeho vyvrbí. Portál Šance Dětem se proto rozhodl před čtyřmi měsíci za tímto účelem oslovit osobu zřejmě nejpovolanější: ministryni školství Kateřinu Valachovou.

sobota 6. srpna 2016

Rozhovor Britských listů: Útočíme na vzdělání a z toho není cesta ven

S profesorem Petrem Bílkem z Karlovy univerzity v Praze hovoří Jan Čulík o frustraci českých voličů, vedoucí k jejich podpoře nesmyslů, o tom, zda by čeští "úspěšní" měli usilovat o větší porozumění s neúspěšnými, o tom, že rozumný stát musí mít soubor hodnot, na nichž je založen, a jakou roli v nynější krizi způsobuje v ČR oficiální pohrdání vzděláním.


pátek 22. července 2016

Jak se dělají dřeváky

Video ze stránky Construir TV.

úterý 12. července 2016

Anna Putnová: Školám důvěřujeme. Samy vědí, jak využít peníze od státu

Poslanci TOP 09 navrhují, aby si školy samy rozhodly o tom, jak využijí peníze od státu. „Důvěřujeme školám, vědí samy nejlépe, jak použít finance. Neobáváme se zneužití, na vysokých školách tato forma už funguje řadu let. Dává to větší prostor pro vlastní rozhodování a nevyžaduje to ani změnu zákona," říká místopředsedkyně poslaneckého klubu a členka školského výboru Anna Putnová (TOP 09).


úterý 5. července 2016

Slavnostní udílení Medailí MŠMT za dlouhodobě vynikající práci učitelek a učitelů

Kateřina Valachová ke zveřejnění videa uvedla: "Ráda bych se vrátila ke Dni učitelů a slavnostnímu ocenění za dlouhodobě vynikající práci učitelek a učitelů z celé České republiky. Jsem si vědoma, že učitelské povolání je obzvláště obtížné a zodpovědné. Můžete zásadním způsobem pozitivně ovlivňovat životy mnoha dětí, žáků a studentů, nasměrovat je správným směrem, nejen v jejich vzdělávací dráze, ale i v té životní. Vaše role je pro společnost klíčová, a proto považuji za zásadní zlepšit podmínky pro vaši práci. Medaile MŠMT je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Děkuji vám za vaši práci a slibuji, že se budu snažit zajistit vám pro ni co nejlepší podmínky. Doporučuji se podívat na hezké video ze slavnostního setkání a poslechnout si rozhovory s oceněnými."

pondělí 4. července 2016

Rozhovor Britských listů: Vychováváme děti pro minulost?

Na závěr školního roku hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů Bohumil Kartous s Tomášem Hrudou, bývalým náměstkem českého ministra školství, o drastické nepřipravenosti českého školství na přítomnost i budoucnost. Rozhovor se vysílá na RegionalniTelevize.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetučtvrtek 30. června 2016

Antonín Kolář: Musel bych se před svými studenty stydět

Vzkaz studentům, na nichž mi v českém školství nejvíce záleží. Jsou totiž nositelé kulturní budoucnosti naší společnosti. Dovětek k videu, které jsem nechal natočit dne 1. září 2015, k jehož zhlédnutí vás zvu a k uvažování nad ním vyzývám.


sobota 25. června 2016

Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

V následující prezentaci vás seznámíme s výzvou Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro mateřské a základní školy číslo 1. Číslo jedna proto, že v průběhu aktuálního programovacího období se pro mateřské a základní školy plánují vyhlásit ještě další dvě výzvy tohoto typu.

Rozhovor Britských listů: Žáci by měli mít právo rozhodovat, o čem se ve školách učí

Se zástupci České středoškolské unie, Filipem Jelínkem a Štěpánem Kmentem, hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů o situaci na českých středních školách Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na regionalnitelevize.cz od pátku 24. června 2016.


čtvrtek 23. června 2016

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč potřebujeme v ČR víceletá gymnázia?

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

 • Jakou roli sehrávají víceletá gymnázia ve vzdělávacím systému?
 • Co všechno jejich existence ovlivňuje?
 • Jaké děti na víceletá gymnázia odcházejí?
 • Co zde získávají (a o co přicházejí) oproti základní škole?
 • Jak může v systému s víceletými gymnázii fungovat inkluze?
 • Co by se stalo, kdybychom se rozhodli víceletá gymnázia zrušit?


středa 22. června 2016

Chrastava TV: Projev ministryně školství na zastupitelstvu Chrastavy

Kateřina Valachová jako host na mimořádném zastupitelstvu města - kauza "Výchovný ústav" 21. června 2016.


Chrastava TV: Projev starosty v kauze "Výchovný ústav"

K problematice zásahu do vedení výchovného ústavu v Chrastavě a problematických rozhodnutí ministerstva školství se v obsáhlém projevu na mimořádně svolaném zastupitelstvu města vyjadřuje starosta Chrastavy Ing. Michael Canov.


Co bylo pro Kateřinu Valachovou nejobtížnější?

"Nejobtížnější pro mě bylo při nástupu do funkce vyrovnat se s tím, že české školství je dlouhodobě podceňované. Netajím se tím, že rozpočet mi není vhod a situaci se snažím zlepšit."


pondělí 20. června 2016

David Čáp: O chování žáků a o tom, jak na nejčastější problémy ve třídě

Záznam debaty, která proběhla 17. května 2016 v EDUpointu Praha v rámci cyklu Peďák+.


sobota 18. června 2016

Rozhovor Britských listů: Jací jsou dnes gymnaziální studenti?

V tomto Rozhovoru Britských listů hovoří Jan Čulík se středoškolským učitelem Jakubem Žytkem o dnešních středoškolských studentech a o tom, jak dnes probíhá vyučování na gymnáziích. Rozhovor se vysílá na RegionalniTelevize.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 17. června 2016.Tisková konference Ministryně školství Valachová rok ve funkci - otázky TV Nova

Přinášíme odpovědi ministryně školství Kateřiny Valachové na otázky TV Nova na tiskové konferenci "Ministryně školství Valachová rok ve funkci" v pátek 17. června 2016.

pátek 17. června 2016

Tisková konference Ministryně školství Valachová rok ve funkci

Přinášíme kompletní záznam tiskové konference ministryně školství Kateřiny Valachové na téma "Ministryně školství Valachová rok ve funkci" v pátek 17. června 2016. Zeptali jsme se na aktuální problémy v cause VÚ Chrastava a na další roli bývalého ředitele Foista v expertním týmu ministryně pro inkluzi.

čtvrtek 9. června 2016

Diskuse: Vzdělávání 4.0 – start musí být na základní škole

R/evoluce digitálního věku přináší obrovské výzvy i pro vzdělávání, které je klíčové pro to, abychom v nadcházející době plné změn a inovací uspěli. Otázek je mnoho. Tuší ale vzdělávací systém, co se od něho bude očekávat a jaké požadavky na veřejnou službu podle školského zákona v několika následujících letech budou? Co budou potřebovat v životě děti, které jsou dnes na základních školách a umíme je na to připravit? Uvědomujeme si změnu role učitele a připravujeme je na to?

pátek 3. června 2016

Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Diplom nestačí – co dnes potřebují mladí lidé kromě dobrého vysvědčení

Záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Diplom nestačí – co dnes potřebují mladí lidé kromě dobrého vysvědčení. Debata se konala 19. května 2016, účastnili se jí Jan Schmid z agentury Perfect Crowd, Daniela Havlíčková, odbornice na neformální vzdělávání, Tomáš Ervín Dombrovský, analytik Jobs.cz, Ivo Jupa, partner CSR Fórum a Tomáš Vokáč, Mezinárodní cena vévody z Edinburgu ČR. Moderoval Tomáš Feřtek.

neděle 29. května 2016

Rozhovor Britských listů: Je, jak píše Blesk, inkluze "ďábelský antisociální program"?

V tomto Rozhovoru Britských listů hovoří Bohumil Kartous s Klárou Laurenčíkovou, předsedkyní a spoluzakladatelkou České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a předsedkyní vládního Výboru pro práva dítěte o inkluzi a rozmanitosti ve školách a v české společnosti. Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 27. května 2016.

sobota 28. května 2016

Konference Vzděláváme společně

Podívejte se na záznam páteční konference v brněnském koně Scala, která je určena především učitelům a výchovným poradcům.

pondělí 2. května 2016

Záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Co mohou změnit studentská hnutí na pedagogických faktultách?

Debata se konala ve čtvrtek 21. dubna 2016, zúčastnili se jí Tomáš Bederka ze studentského spolku Agora, Pedf UK, Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno, Pedf MU, Antonín Jančařík, předseda Akademického senátu Pedf UK, Martin Kozel z Nadace Depositum Bonum a Jiří Němec, děkan Pedf MU. Moderoval Tomáš Feřtek.


Odhalujeme s PASCEM podvod v obchodech

Videoklip o aktivitě v Základní škole Tomáše G. Masaryka v Hrádku nad Nisou ze soutěže Správná škola.

BBC One: Jak loví krahujec

Podívejte se na zajímavý videoklip BBC One dokumentující neuvěřitelné zrychlení a obratnost tohoto ptáka, které mu umožní se připlížit ke kořisti.

pátek 29. dubna 2016

Problém obchodního cestujícího

Problém obchodního cestujícího je podle Wikipedie obtížný diskrétní optimalizační problém, matematicky vyjadřující a zobecňující úlohu nalezení nejkratší možné cesty procházející všemi zadanými body na mapě.


pátek 22. dubna 2016

Video pro Eman

Video na podporu Eman Ghaleb od studentů Gymnázia Teplice.