úterý 5. července 2016

Slavnostní udílení Medailí MŠMT za dlouhodobě vynikající práci učitelek a učitelů

Kateřina Valachová ke zveřejnění videa uvedla: "Ráda bych se vrátila ke Dni učitelů a slavnostnímu ocenění za dlouhodobě vynikající práci učitelek a učitelů z celé České republiky. Jsem si vědoma, že učitelské povolání je obzvláště obtížné a zodpovědné. Můžete zásadním způsobem pozitivně ovlivňovat životy mnoha dětí, žáků a studentů, nasměrovat je správným směrem, nejen v jejich vzdělávací dráze, ale i v té životní. Vaše role je pro společnost klíčová, a proto považuji za zásadní zlepšit podmínky pro vaši práci. Medaile MŠMT je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Děkuji vám za vaši práci a slibuji, že se budu snažit zajistit vám pro ni co nejlepší podmínky. Doporučuji se podívat na hezké video ze slavnostního setkání a poslechnout si rozhovory s oceněnými."

Žádné komentáře: