pondělí 8. července 2019

Seminář Inkluze zdarma

Záznam semináře s besedou v klubovně Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze z cyklu Fakta místo dojmů z 3. dubna 2019 na téma: Inkluze zdarma.