neděle 29. srpna 2021

Barbora Jeřábková: Pětiminutovka - OrgPad

Pětiminutovka diváky seznamuje s českou platformou OrgPad. Ta předkládá jednoduchou, intuitivní aplikaci ke zpracovávání myšlenek a informací v souvislostech. Lze ji využít ve všech předmětech. Učitelům pomáhá v přípravách nebo vytváření pestrých materiálů. Pro žáky je OrgPad zase příležitost k tvorbě zajímavých výstupů, jejich zkoumání a k uplatnění kreativity, kterou stimuluje. Slouží také jako praktický prezentační nástroj. Tvoření v OrgPadu žáky baví, a to i ty nejmladší. Při tom se učí nacházet souvislosti, rozvíjí divergentní myšlení a v neposlední řadě také digitální kompetence či schopnost pracovat s informacemi.


pátek 27. srpna 2021

Eduzměna: Změňme společně, jak u nás učíme

Chceme změnit, jak se u nás učí. Ukázat, že když se otevřeme změně a spolupráci, bude dobře nejen dětem, ale i učitelům, rodičům, zkrátka všem. Víme, že některé děti mají skvělé učitele, někteří učitelé jsou vedení skvělými řediteli. Chtěli bychom, aby jich bylo víc. Proto usilujeme o systémovou změnu. Pro všechny děti. A k tomu potřebujeme oslovit širokou veřejnost.

Změňme společně, jak u nás učíme.


#zmenauceni #eduzmena

čtvrtek 26. srpna 2021

NPI ČR: Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora)

Webinář vznikl jako metodická podpora pro pedagogy MŠ v souvislosti se novelizací vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a úpravou RVP PV, která zavádí systémovou podpory dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

pátek 20. srpna 2021

NPI ČR: Otázky a odpovědi k doučování

Mgr. Jan Mušuta, ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství MŠMT: „Z principu doučujeme tam, kde to je složité, ale o to větší to má cenu.“


čtvrtek 19. srpna 2021

NPI ČR: Doučování jako zábava pro dítě i učitele

Video stručně shrnuje, v čem je doučování jiné než učení a na co je při doučování důležité myslet.