pátek 27. března 2015

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co říká učitelům Strategie digitálního vzdělávání?

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:
  • Odpovídají stávající výukové cíle (RVP) potřebám 21. století?
  • Jakým způsobem by měly být technologie ve výuce využívány?
  • Jaký vliv má volná dostupnost výukových zdrojů na rovný přístup ve vzdělávání?
  • V čem spočívají rizika digitálních technologií pro děti a jak jim bránit?
  • Jak docílit toho, aby se učitelé naučili odpovídajícím způsobem integrovat technologie do výuky?

pátek 20. března 2015

Škola života - Jak obstojí absolventi alternativních škol v životě?

Záznam besedy s absolventy alternativních škol v Divadle Kampa 10. března 2015 na téma: Jak obstojí absolventi alternativních škol v životě? Jsou absolventi takzvaných alternativních škol jiní než ti z tradičních? Co jim jiný přistup ve vzdělávání do života dal? Mají šanci obstát na vysoké škole a v zaměstnání? Co pro ně bylo při “vstupu do života” obtížné? Vybrali by si tuto cestu znovu?


pátek 13. března 2015

Ondřej Neumajer: Strategie digitálního vzdělávání v oblasti otevřených zdrojů

Strategie digitálního vzdělávání plánuje nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům a prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů, spolu s vytvořením recenzního systému pro hodnocení a doporučování kvality otevřených vzdělávacích zdrojů.

Bořivoj Brdička: Koho budou naši žáci napodobovat?

Mnoho lidí je přesvědčeno, že technologie lidstvu škodí a dělají naše žáky dementními. Toto riziko se značně zvyšuje tam, kde se nedaří dát činnostem odehrávajícím se v online prostředí smysl. Někdo si možná představuje, že vše vyřeší tak, že žákům předloží vhodné volně dostupné digitální učební materiály a bude ověřovat, co se dozvěděli. Nic proti tomu, ale to nestačí. Spolu s profesorem Pescem si ukážeme, že učení probíhá nápodobou odehrávající se dnes do značné míry online. Proto je naprosto nezbytné, aby žáci do svého osobního vzdělávacího prostředí měli zařazeny i osobnosti, které jsou hodny následování. Kdo, když ne my, jim otevřeně poskytne návodný vzor celoživotního poznávání?

středa 11. března 2015

Webinář na téma Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání

Záznam webináře RVP.CZ s Hanou Liškovou k Týdnu otevřeného vzdělávání. Cílem webináře je představit konkrétní aktivity, které podporují postupné budování logických myšlenkových operací u dětí předškolního věku, naučit pedagogy efektivně využívat dostupné didaktické prostředky a pomůcky, a inspirovat pedagogy MŠ k výrobě pomůcek svépomocí. Webinář je určen učitelkám v předškolních zařízeních, popřípadě rodičům předškoláků.

Webinář na téma Proč má být vzdělávání otevřené aneb Vyplatí se pracovat nahlas?

Webinář Metodického portálu RVP.CZ je příspěvkem k prvnímu dni celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání. Webinář obsahuje teoretickou část a praktickou, sestavenou z příkladů otevřeného vzdělávání z praxe našich škol prezentovaných učiteli.