úterý 29. října 2019

Webinář Ozoboti napříč předměty

Přinášíme záznam webináře GEG ČR Ozoboti napříč předměty pod vedením Jitky Rambouskové.

neděle 27. října 2019

Rozhovor Britských listů: Výchovou k poslušnosti?

Jan Čulík hovoří s Bohumilem Kartousem o jeho knize No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Kniha vychází příští týden, ve středu 30. října. Autor v ní přesvědčivým a čtivým způsobem poukazuje na to, jak nedokonale reaguje silně konzervativní české školství na převratné technologické a sociální výzvy současnosti. Poukazuje i na to, že starší generace v české společnosti dramatickým způsobem ztrácejí autoritu u mladých lidí, protože je jim zjevné, že starší lidé si neporadí se vznikajícím virtuálním světem, a jsou proto mladým naprosto pro smích.

Nejpopulárnější programovací jazyky 1965 - 2019

Časová osa nejpopulárnějších programovacích jazyků od roku 1965 do roku 2019. Pro poslední roky bylo použito několik indexů popularity programovacích jazyků z přístupové frekvence úložiště GitHub. Pro historické hodnocení byla použita agregace více národních průzkumů a míra výskytu světových publikací.

sobota 19. října 2019

Nové celebrity digitálního světa

Nové celebrity digitálního světa – takzvaní studytubeři. Ve svých videích motivují statisíce vrstevníků ke studiu. A vydělávají tak nemalé peníze.


pátek 18. října 2019

Interpelace Zuzany Majerové Zahradníkové na nepřítomného ministra školství ve věci odhadu počtu romských žáků

Zuzana Majerová Zahradníková záznam interpelace v Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky komentovala na sociální síti Facebook: "Školství je doslova zahlceno zbytečnou byrokracií, která ředitele a učitele odvádí od výuky samotné. V případě požadavku Ministerstva školství na ředitele školek a škol, aby "kvalifikovaně odhadli počet romských žáků" a tyto údaje zaslali ministerským úředníkům to učinili navíc takovým způsobem, že jsem chvíli sama přemýšlela, zda se nejedná o nejapný žert."