pondělí 24. července 2017

Ondřej Kania - Finský sen: Dokument o finském školství

Finský sen je dokument o finském školství. Zjišťovali jsme, co stojí za úspěšnou Finskou vzdělávací reformou, jak přistupují ke vzdělávání a jak připravují budoucí učitele. Cílem je rozpoutat debatu o podobě vzdělávání v České republice napříč celým politickým spektrem. Pokud se chceme Finsku v budoucnosti vyrovnat, musíme už teď přijít s novými vzdělávacími metodami a komplexní vzdělávací reformou.


pondělí 17. července 2017

Český rozhlas Plus: Pro a proti na téma proletariát

O spoluobčanech s nejnižším dokončeným vzděláním se někdy mluví jako o novodobém proletariátu. Je tento termín na místě? A má větší sklony k rasismu než lidé ze vzdělanějších vrstev? V Pro a proti se ptáme Tomáše Tožičky z Diakonie Českobratrské církve evangelické a filozofa Martina Profanta.


sobota 15. července 2017

Vybíráme z archivu: Kulatý stůl SKAV a EDUin - Jak pomůže zavedení kariérního řádu kvalitě výuky na školách?

Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Jak pomůže zavedení kariérního řádu kvalitě výuky na školách?, se konal ve čtvrtek 16. ledna 2014. Panelisté byli Ing. Bc. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice, Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo nám., Praha, předseda PAU, prezident APU, RNDr. Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Nymburk, předseda Asociace ředitelů gymnázií ČR, věcný garant klíčové aktivity 1 projektu Kariérní systém, NIDV, Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., vedoucí katedry primární pedagogicky, Pedagogická fakulta UK a Mgr. Martin Ševčík, ředitel ZŠ Londýnská, Praha 2. Moderoval Milan Kotík.


pondělí 3. července 2017

Prvouka 3. ročník, Lidské tělo – Krev

Na záznamu uvidíme hodinu prvouky ve 3. ročníku. Žáci se v jejím průběhu snaží najít odpověď na otázku, proč lidé nevykrvácí, když se říznou např. do prstu. Hodina je vedena konstruktivisticky, podle tzv. třífázového modelu učení, a míří na oborové i čtenářské cíle. Žáci mají možnost pracovat s různými zdroji informací a porovnávat je. Pracují ve skupinkách, z nichž každá má jiné téma - červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky. Čtvrté téma (krevní plazma) slouží učitelce k modelování způsobu práce, o který žáky žádá.


Prvouka 2. ročník, Rozmnožování rostlin

Na záznamu uvidíme dvouhodinovku prvouky ve 2. ročníku na téma Rozmnožování rostlin. Učitelka v hodinách míří na oborové cíle, zároveň rozvíjí i čtenářské dovednosti a strategie svých žáků (vizualizace, posloupnost). Využívá k tomu i svůj soubor textů o skřítku Ostružinkovi (propojující naučná témata o přírodě s pohádkovým příběhem na pokračování). Učitelka dbá na to, aby výuka probíhala konstruktivisticky a badatelsky – žáci si nejprve vytvářejí vlastní představu a hypotézu o tématu, později zjišťují informace z textů, obrázků a přímým pozorováním rostlin. Na závěr svoje nové poznatky reflektují vlastními slovy. V hodinách mají žáci mnoho prostoru hledat různá řešení a argumentovat.


Matematika 1. ročník, Hejného metoda - Prostředí autobusu

Hejného metoda výuky matematiky vede děti k tomu, aby mohly objevovat matematiku samy a s radostí. Metoda využívá různá didaktická prostředí, která jsou blízká životním zkušenostem dětí. Např. díky "hře na autobus" si prvňáčci, kteří ještě ani neumějí psát, mohou procvičovat základní početní operace a propojovat svět, který znají, se světem matematiky, který postupně objevují.

Žáci ve třídě předvádí jízdu autobusu, při které na různých zastávkách vystupují a nastupují cestující. Kolik cestujících nakonec vystoupí na konečné zastávce?


neděle 2. července 2017

Tomáš Hajzler: Školy vychovávají tovární dělníky. Žijeme v absurdním systému

Proč stále pracujeme 8 hodin denně? Co je špatného na dnešním způsobu učení se ve škole? Co je to štěstí a jak ho v životě dosáhnout? Tomáš Hajzler se dlouhodobě zajímá o svobodu - ve škole, v práci, ve společnosti.