neděle 19. listopadu 2017

NASA: Our Living Planet From Space

Život dělá Země jedinečnou mezi tisíci dalších planet, které jsme objevili. Od podzimu roku 1997 satelity NASA nepřetržitě a globálně pozorovaly život rostlin na povrchu země a oceánu.


sobota 18. listopadu 2017

Česká společnost ornitologická: Jedna silueta nefunguje!

Podívejte se, jaké trable může ptákům způsobit sklo a jak ho správně zabezpečit tak, aby pro ptáky nebylo nebezpečné. A zapomeňte na jednu černou siluetu dravce - nefunguje!

Káva a vzdělávání: ScioŠkola očima dětí, rodičů i vedení

Jaký byl uplynulý rok ve ScioŠkole v Praze 9 očima dětí, jejich rodičů, ale i její ředitelky Štěpánky Rajchlové?


pondělí 30. října 2017

Jiří Zounek, Libor Juhaňák: Učitelé, žáci a rodiny v digitální éře

V přednášce na konferenci Učitel IN 2017 se budeme prezentovat problematiku informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pohledem pedagogického a částečně také sociologického výzkumu. Zaměříme se nejenom na učitele, žáky, ale také na rodinné prostředí. To totiž sehrává důležitou roli v tom, jak si žáci osvojují znalosti, dovednosti či etické normy v oblasti užívání ICT. Konkrétněji například ukážeme, v čem jsou silné a slabé stránky českých (i evropských) učitelů, v jakých činnostech ne/využívají ICT, zda a jak pracují s online službami. Budeme prezentovat rovněž poznatky o ICT v životě žáků (např. jakým činnostem věnují a jak často využívají ICT ve škole i doma, jak může souviset využívání ICT se socioekonomickým statusem rodiny, genderem či výsledky žáků ve škole). Ukážeme také, jak vstupují ICT do rodinného života a jakou roli sehrávají rodiče nebo sourozenci.Gabriela Lovászová: Informatika vonku s tabletmi a s GPS

Přednáška na konferenci Učitel IN 2017. Vyučovanie informatiky väčšinou prebieha v špeciálnej počítačovej učebni. Mobilné zariadenia ako tablety či smartfóny prinášajú príležitosť preniesť vyučovanie informatiky aj mimo počítačovú učebňu alebo dokonca mimo uzavretý priestor školy. V prednáške predstavíme niekoľko typov exteriérových učebných aktivít a ich edukačný prínos pre vyučovanie informatiky.

Miroslav Staněk: „BOV“, „STEAM“ a „Polytechnická výchova“. Novinky v českém školství?

Přednáška na konferenci Učitel IN 2017. Témata: STEAM gramotnost – „moderní“ trendy ve výuce přírodních věd a technické výchovy v českém školství nahlížené z historické perspektivy. Experiment jako tradiční, leč stále opomíjený nástroj výuky. Frontálně demonstrační, žákovské a žákovské-badatelské experimenty. Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd (BOV) – základní principy. „Hands-on“ aktivity jako možný nástroj BOV. Polytechnická výuka a výchova. Polytechnické vzdělání pro 21. století na ZŠ. Role ICT v soudobém žákovském pokusu.

neděle 29. října 2017

Humanoidní roboti společnosti Boston Dynamics