neděle 15. prosince 2019

Zážitkem k porozumění: Začínáme, aneb O sluchovém postižení

První ze série patnácti animací, v nichž nahlédneme do základů výuky dětí se sluchovým postižením na běžných školách. Animace vznikly v rámci projektu Zážitkem k porozumění, který byl podpořen MŠMT a EU.

úterý 29. října 2019

Webinář Ozoboti napříč předměty

Přinášíme záznam webináře GEG ČR Ozoboti napříč předměty pod vedením Jitky Rambouskové.

pondělí 28. října 2019

3D modely


Počty: Tipy a triky

neděle 27. října 2019

Rozhovor Britských listů: Výchovou k poslušnosti?

Jan Čulík hovoří s Bohumilem Kartousem o jeho knize No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Kniha vychází příští týden, ve středu 30. října. Autor v ní přesvědčivým a čtivým způsobem poukazuje na to, jak nedokonale reaguje silně konzervativní české školství na převratné technologické a sociální výzvy současnosti. Poukazuje i na to, že starší generace v české společnosti dramatickým způsobem ztrácejí autoritu u mladých lidí, protože je jim zjevné, že starší lidé si neporadí se vznikajícím virtuálním světem, a jsou proto mladým naprosto pro smích.

Nejpopulárnější programovací jazyky 1965 - 2019

Časová osa nejpopulárnějších programovacích jazyků od roku 1965 do roku 2019. Pro poslední roky bylo použito několik indexů popularity programovacích jazyků z přístupové frekvence úložiště GitHub. Pro historické hodnocení byla použita agregace více národních průzkumů a míra výskytu světových publikací.

sobota 19. října 2019

Nové celebrity digitálního světa

Nové celebrity digitálního světa – takzvaní studytubeři. Ve svých videích motivují statisíce vrstevníků ke studiu. A vydělávají tak nemalé peníze.