čtvrtek 23. června 2016

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč potřebujeme v ČR víceletá gymnázia?

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Jakou roli sehrávají víceletá gymnázia ve vzdělávacím systému?
  • Co všechno jejich existence ovlivňuje?
  • Jaké děti na víceletá gymnázia odcházejí?
  • Co zde získávají (a o co přicházejí) oproti základní škole?
  • Jak může v systému s víceletými gymnázii fungovat inkluze?
  • Co by se stalo, kdybychom se rozhodli víceletá gymnázia zrušit?
Doprovodný článek na webu EDUin

Žádné komentáře: