středa 4. listopadu 2015

Kulatý stůl SKAV a EDUin Proč je téma inkluze tak výbušné?

EDUin zveřejnil záznamy z kulatého stolu SKAV a EDUin Proč je téma inkluze tak výbušné? Debata se konala 15. října, účastnili se jí Pavla Baxová z platformy Rodiče za inkluzi, Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského v Praze, Klára Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV, Václav Slavík, starosta města Žlutice a bývalý ředitel základní školy praktické, Martina Šmídová, zástupkyně Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Marie Smékalová ze Školy 21, čerstvá absolventka Pedagogické fakulty UK.

 

úterý 3. listopadu 2015

Učitelské profesní sdružení: Dialog o inkluzi - pohled speciálního pedagoga

Inkluze je bezesporu téma, které hýbe světem českého vzdělávání. O svůj pohled a svá stanoviska se s námi podělily naše kolegyně Jana Navrátilová a Eva Zichová.

Kateřina Valachová: Vzdělávání všech dětí je důležité

Vzdělávání dětí nedávám žádnou politickou barvu, jde nám o podporování každého dítěte, říká ministryně školství.

 

pondělí 2. listopadu 2015

Učitelské profesní sdružení: Kdo jsme

neděle 25. října 2015

CodeWeek: První hodina programování – pásmo webinářů #codeEU

Videozáznamy webinářů pro učitele, kteří chtějí začít s dětmi programovat, vysílaných 12. října KISK v rámci letošního CodeWeek. Jak vůbec výuka programování žákům prospěje, co se při tom naučí? Jak konkrétně se do programování se třídou pustit?

pondělí 19. října 2015

Originální vyučovací hodina o lidském těle

Učitelka biologie Debby Heerkens ze školy Groene Hart Rijnwoude v Nizozemsku přišla s opravdu originálním způsobem demonstrace umístění kostí, svalů a orgánů v lidském těle.

 

pátek 16. října 2015

ČT24: Situace studentů speciální pedagogiky na UJAK

Brífink k situaci studentů studijního programu Speciální pedagogika, oborů Speciální pedagogika - učitelství a Speciální pedagogika, kterým k poslednímu září v návaznosti na rozhodnutí Akreditační komise skončila akreditace.


středa 30. září 2015

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak jsme připraveni na vzdělávání dětí cizinců?

V době, kdy Evropou prochází mnohasettisícová vlna uprchlíků ze Sýrie, Eritreje, Afghánistánu, Iráku a dalších zbídačených zemí a kdy se neodvratně blíží skutečnost, že i v ČR bude narůstat etnická a kulturní různost, se uskutečnil první Kulatý stůl SKAV a EDUin školního roku 2015/2016. Jako téma položil otázku, zda jsou české školy připraveny na vzdělávání cizinců. Diskutovat o této problematice přišli Jaroslav Fidrmuc, náměstek pro regionální školství MŠMT, Tereza Martínková, ředitelka ZŠ Curie v Praze 1, Kristýna Titěrová, zástupkyně Společnosti pro příležitosti mladých migrantů META, Alena Jechová z odboru školství, kultury a vzdělávání Prahy 12 a Samer Asaad, syrský lékař žijící dlouhodobě v ČR.

 

pátek 11. září 2015

Rozhovor Britských listů 20: Chceme z dětí čtenáře, ale protivíme jim jazyk

Při příležitosti začátku nového školního roku hovoří Bohumil Kartous v tomto Rozhovoru Britských listů s reformátorem českého školství Ondřejem Hausenblasem o problematické praxi českých škol. Při příležitosti začátku školního roku se tento rozhovor vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici na kabelu a na internetu, od pátku 28. srpna 2015.

 

úterý 1. září 2015

Neil deGrasse Tyson: Jděte dětem z cesty

Neil deGrasse Tyson, americký astrofyzik, popularizátor vědy, ředitel Haydenova planetária a výzkumník při Americkém přírodovědném muzeu, v tomto krátkém videu radí rodičům, jak u dětí probudit zájem o vědu.

čtvrtek 18. června 2015

Svatopluk Pohořelý: Návrh MŠMT na povinnou předškolní docházku

Záznam ze závěrečné konference dvouletého projektu „Pojďte do školky!“ zaměřeného na systémovou podporu předškolního vzdělávání dětí ze sociálně nepodnětného prostředí. Konference se konala 3. června 2015.

pátek 12. června 2015

Kateřina Lipertová: Papírová geometrie

Papírová geometrie od Katky Lipertové z Církevního gymnázia v Plzni pro festival Science on Stage 2015 v Londýně.

čtvrtek 11. června 2015

Záznam Kulatého stolu o standardu učitelské profese

Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl věnován tématu, které dlouho rezonuje mezi odbornou veřejností české vzdělávací branže: standard učitelské profese.


úterý 28. dubna 2015

Debata Rodiče a škola - nečekaní spojenci

Zajímá vás, jak školy spolupracují s rodiči? Jak mohou rodiče ovlivnit to, co se ve škole děje? A jak to vypadá ve škole založené rodiči? Podívejte se na záznam debaty Rodiče a škola - nečekaní spojenci, která proběhla 16. dubna 2015 v Centru Člověka v tísni Langhans. Debatu uspořádal vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. V panelu debaty zasedli Kateřina Mrzenová, ředitelka ZŠ Purkrabka založené rodiči, Veronika Doležilová ze spolku rodičů Patron na ZŠ Kunratice, Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora, a Marcela Erbeková, ředitelka ZŠ Mnichovice. Debatu moderovala Hana Čápová z týdeníku Respekt.

pátek 27. března 2015

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co říká učitelům Strategie digitálního vzdělávání?

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:
  • Odpovídají stávající výukové cíle (RVP) potřebám 21. století?
  • Jakým způsobem by měly být technologie ve výuce využívány?
  • Jaký vliv má volná dostupnost výukových zdrojů na rovný přístup ve vzdělávání?
  • V čem spočívají rizika digitálních technologií pro děti a jak jim bránit?
  • Jak docílit toho, aby se učitelé naučili odpovídajícím způsobem integrovat technologie do výuky?

pátek 20. března 2015

Škola života - Jak obstojí absolventi alternativních škol v životě?

Záznam besedy s absolventy alternativních škol v Divadle Kampa 10. března 2015 na téma: Jak obstojí absolventi alternativních škol v životě? Jsou absolventi takzvaných alternativních škol jiní než ti z tradičních? Co jim jiný přistup ve vzdělávání do života dal? Mají šanci obstát na vysoké škole a v zaměstnání? Co pro ně bylo při “vstupu do života” obtížné? Vybrali by si tuto cestu znovu?


pátek 13. března 2015

Ondřej Neumajer: Strategie digitálního vzdělávání v oblasti otevřených zdrojů

Strategie digitálního vzdělávání plánuje nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům a prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů, spolu s vytvořením recenzního systému pro hodnocení a doporučování kvality otevřených vzdělávacích zdrojů.

Bořivoj Brdička: Koho budou naši žáci napodobovat?

Mnoho lidí je přesvědčeno, že technologie lidstvu škodí a dělají naše žáky dementními. Toto riziko se značně zvyšuje tam, kde se nedaří dát činnostem odehrávajícím se v online prostředí smysl. Někdo si možná představuje, že vše vyřeší tak, že žákům předloží vhodné volně dostupné digitální učební materiály a bude ověřovat, co se dozvěděli. Nic proti tomu, ale to nestačí. Spolu s profesorem Pescem si ukážeme, že učení probíhá nápodobou odehrávající se dnes do značné míry online. Proto je naprosto nezbytné, aby žáci do svého osobního vzdělávacího prostředí měli zařazeny i osobnosti, které jsou hodny následování. Kdo, když ne my, jim otevřeně poskytne návodný vzor celoživotního poznávání?

středa 11. března 2015

Webinář na téma Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání

Záznam webináře RVP.CZ s Hanou Liškovou k Týdnu otevřeného vzdělávání. Cílem webináře je představit konkrétní aktivity, které podporují postupné budování logických myšlenkových operací u dětí předškolního věku, naučit pedagogy efektivně využívat dostupné didaktické prostředky a pomůcky, a inspirovat pedagogy MŠ k výrobě pomůcek svépomocí. Webinář je určen učitelkám v předškolních zařízeních, popřípadě rodičům předškoláků.

Webinář na téma Proč má být vzdělávání otevřené aneb Vyplatí se pracovat nahlas?

Webinář Metodického portálu RVP.CZ je příspěvkem k prvnímu dni celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání. Webinář obsahuje teoretickou část a praktickou, sestavenou z příkladů otevřeného vzdělávání z praxe našich škol prezentovaných učiteli.

úterý 24. února 2015

Jednoduchý elektromotor

Zkuste si kombinaci zhruba 15 cm měděného drátu, neodymového magnetu a 1,5V AAA baterie.


sobota 10. ledna 2015

Video: 4. dětská vědecká konference

Na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze se ve dnech 7.-8. listopadu 2014 sešlo téměř sedm desítek mladých a talentovaných vědců a vědkyň z celé ČR ve věku 10-18 let. Prezentovali řadu zajímavých vědeckých témat, svých vlastních výzkumů a pozorování, jako například kvasinky, kvantové tečky, české vodní ptactvo, PH v ústech nebo problematiku diabetes. Již čtvrtý ročník juniorské vědecké konference opět zvýšil laťku a ukázal, kolik budoucích vědců mezi námi je. Podívejte se, čím byly dva konferenční dny naplněné.