neděle 29. května 2016

Rozhovor Britských listů: Je, jak píše Blesk, inkluze "ďábelský antisociální program"?

V tomto Rozhovoru Britských listů hovoří Bohumil Kartous s Klárou Laurenčíkovou, předsedkyní a spoluzakladatelkou České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a předsedkyní vládního Výboru pro práva dítěte o inkluzi a rozmanitosti ve školách a v české společnosti. Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 27. května 2016.

sobota 28. května 2016

Konference Vzděláváme společně

Podívejte se na záznam páteční konference v brněnském koně Scala, která je určena především učitelům a výchovným poradcům.

pondělí 2. května 2016

Záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Co mohou změnit studentská hnutí na pedagogických faktultách?

Debata se konala ve čtvrtek 21. dubna 2016, zúčastnili se jí Tomáš Bederka ze studentského spolku Agora, Pedf UK, Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno, Pedf MU, Antonín Jančařík, předseda Akademického senátu Pedf UK, Martin Kozel z Nadace Depositum Bonum a Jiří Němec, děkan Pedf MU. Moderoval Tomáš Feřtek.


Odhalujeme s PASCEM podvod v obchodech

Videoklip o aktivitě v Základní škole Tomáše G. Masaryka v Hrádku nad Nisou ze soutěže Správná škola.

BBC One: Jak loví krahujec

Podívejte se na zajímavý videoklip BBC One dokumentující neuvěřitelné zrychlení a obratnost tohoto ptáka, které mu umožní se připlížit ke kořisti.