sobota 12. listopadu 2016

Potenciál ABA - využití multimediálního nástroje Simple Steps v rodinách dětí s poruchami autistického spektra

Přednáška profesorů Karoly Dillenburger, BCBA-D a Mickey Keenana, BCBA-D Potenciál Aplikované behaviorální analýzy - využití multimediálního nástroje Simple Steps v rodinách dětí s poruchami autistického spektra ze dne 12. října 2016 v Eiseltově síni II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Žádné komentáře: