pátek 30. března 2018

Jana Zapletalová: Aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb. - seminář PhDr. Jany Zapletalové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Martina Brhelová: Postupy při práci s asistentem pedagoga ve třídě

Seminář Postupy při práci s asistentem pedagoga ve třídě Mgr. Bc. Martiny Brhelové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2. 11. 2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.


středa 28. března 2018

Rorschachův test

Rorschachův test inkoustových skvrn je jednou z psychologických metod užívaných k rozboru osobnosti. Jedná se o projektivní test, využívající projekci myšlenkových pochodů a osobnostních rysů na neurčité objekty.

neděle 25. března 2018

Šance Dětem: Domácí vzdělávání - jak probíhá v praxi?

Ve školním roce 2016 až 2017 bylo u nás v domácím vzdělávání zařazeno celkem 2067 žáků. Z toho na druhém stupni ZŠ jich bylo vzděláváno 449. Mimochodem, ve 30. letech minulého století byl v tehdejším Československu v domácím vzdělávání téměř stejný počet žáků – jednalo se však tehdy téměř vždy o žáky rekrutující se z bohatších vrstev společnosti. S autorem publikace Domácí škola, ing. Vladislavem Soukupem, který spolu s manželkou Gabrielou doma vzdělává svých sedm dětí, jsme si pro portál Šance Dětem povídali o zkušenostech z praxe, úskalích i výhodách tohoto typu alternativní výuky.