pátek 20. srpna 2021

NPI ČR: Otázky a odpovědi k doučování

Mgr. Jan Mušuta, ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství MŠMT: „Z principu doučujeme tam, kde to je složité, ale o to větší to má cenu.“Mgr. Jan Mušuta, ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství MŠMT, odpovídá na nejčastější dotazy ohledně realizace Národního plánu doučování ve školách:

- Co je Národní plán doučování a co je jeho cílem?

- Jak bude nastaveno financování?

- Jakých škol se podpora týká?

- Kdo a jak vybírá doučované žáky?

- Kdo může doučovat?

- Jaká bude odměna pro doučujícího?

- Jaký je uznatelný poměr přípravy na doučování a jeho realizace?

- Na co škola nemůže peníze použít?

- Jak se bude doučování vykazovat?

- Jak a proč komunikovat s rodinou žáka?

- Existuje strop hodinové dotace na doučování?

- Co jsou socializační aktivity v rámci doučování?

- Jaký je vztah mezi doučovatelem, učitelem a žákem?

- Co když doučování nebude stačit?

Žádné komentáře: