neděle 29. srpna 2021

Barbora Jeřábková: Pětiminutovka - OrgPad

Pětiminutovka diváky seznamuje s českou platformou OrgPad. Ta předkládá jednoduchou, intuitivní aplikaci ke zpracovávání myšlenek a informací v souvislostech. Lze ji využít ve všech předmětech. Učitelům pomáhá v přípravách nebo vytváření pestrých materiálů. Pro žáky je OrgPad zase příležitost k tvorbě zajímavých výstupů, jejich zkoumání a k uplatnění kreativity, kterou stimuluje. Slouží také jako praktický prezentační nástroj. Tvoření v OrgPadu žáky baví, a to i ty nejmladší. Při tom se učí nacházet souvislosti, rozvíjí divergentní myšlení a v neposlední řadě také digitální kompetence či schopnost pracovat s informacemi.


Žádné komentáře: