pondělí 17. května 2021

Webinář SYPO: Závěrečné hodnocení

Materiál Návrat žáků do škol Metodické doporučení (pedagogická část) se mimo jiné věnuje i problematice celkového hodnocení žáků na konci tohoto školního roku. Hostem webináře je Mgr. Tomáš Pavlas z České školní inspekce, který se problematice hodnocení žáků v průběhu distanční výuky věnuje. Upozorní na to, jak při celkovém hodnocení zohlednit specifickou situaci, která v souvislosti s distanční výukou v tomto pololetí nastala. Uvede, k čemu všemu by měli učitelé při hodnocení na konci školního roku přihlížet nebo jak získávat klasifikační podklady. Mimo jiné popíše, jak závěrečné hodnocení posuzují rodiče a jak zajistit, aby mu rozuměli. Dozvíte se mnoho praktických postřehů, rad a informací o významu komunikace s rodiči, o možných způsobech závěrečného hodnocení nebo o slovním hodnocení.Lektor: Mgr. Tomáš Pavlas, pracovník ČŠI, referent v Oddělení metodik a analýz. V průběhu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 se věnuje hodnocení distanční výuky na základní a středních školách, ale i v mateřských školách. Zaměřuje se na podporu inspekční činnosti ve školách například hodnocení klíčových kompetencí apod. V minulosti pracoval ve VÚP, později NÚV. Třicet let učil na základní a střední škole, třináct let se podílel na vedení gymnázia. Vyučoval matematiku a zeměpis. Materiály k webináři: - Metodické doporučení k návratu dětí do škol https://www.edu.cz/methodology/pedago... - Webinář SYPO Hodnocení žáků po návratu do škol https://youtu.be/wj58c7Fqo_0 - Jak na hodnocení za první pololetí 20/21 https://youtu.be/N4bgtpa2ods - Další webináře SYPO k hodnocení a zpětné vazbě https://www.youtube.com/playlist?list... SYPO - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů - nabízí profesní podporu pedagogickým pracovníkům a možnost rozvoje v každé fázi kariéry: od začínajících po zkušené. Projekt je realizován pod záštitou Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), na jeho financování se podílí MŠMT a EU. Součástí podpory je mimo jiné: • seriál webinářů věnujících se distanční výuce https://www.projektsypo.cz/webinare.html, • metodická podpora poskytovaná krajskými ICT metodiky a odbornými krajskými metodiky ve všech krajích ČR, kontakty zde https://www.projektsypo.cz/kontakty/k..., • facebooková stránka https://www.facebook.com/projektsypo a facebooková skupina https://www.facebook.com/groups/ICTpo..., • činnost členů metodických kabinetů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Informatika a ICT, kteří se mohou podělit o tipy s online výukou, kontakty zde https://www.projektsypo.cz/kontakty/m..., • webináře týkající se didaktických a oborových novinek pro učitele českého jazyka, matematiky nebo ICT https://www.projektsypo.cz/webinare.html. Sledujte naše další videa: https://www.youtube.com/projektsypo Přihlaste s k odběru našeho YouTube: https://www.youtube.com/projektsypo?s... Přidejte si nás na Facebooku: https://www.facebook.com/projektsypo Přihlaste se k odběru čtvrtletního newsletteru: https://www.projektsypo.cz/

Žádné komentáře: