úterý 25. srpna 2020

NPI ČR: Nastavení a dodržování pravidel ve školní třídě

Stává se vám, že děti na začátku vyučování nemají připravené pomůcky nebo nejsou na svých místech? Vyzkoušejte tzv. Metodu III amerického psychologa Thomase Gordona. Jejím základem je najít společně s dětmi řešení daného problému, se kterým budete spokojení vy i oni. Jak to funguje v praxi, uvidíte v ukázce z jedné třídy. Jedná se o druhou – praktickou – část dvoudílného videa.Struktura videa: 

00:23 První krok – učitelka třídě vysvětlí, co se bude dít, a určí si společně problémy, které chtějí řešit. Učitelka vše zapisuje na tabuli, kde je také graficky znázorněná cesta k cíli a jednotlivé body, kterými je třeba projít. 
05:33 Druhý krok – děti navrhují střídavě řešení daného problému, třídní učitelka jejich návrhy přehledně zapisuje na tabuli. 
09:42 Třetí krok – třída společně s učitelkou diskutuje o tom, jaké řešení se jim zdá nejlepší. Procházejí jednotlivé návrhy na tabuli a o každém z nich postupně debatují. 
15:51 Čtvrtý krok – výběr finálního řešení problému. Třída hlasuje o jednotlivých návrzích, u každého je třeba, aby s ním souhlasili všichni. Pokud někdo nesouhlasí, dá to najevo gestem ruky. Takový nápad se pak přeškrtne. 
18:49 Pátý krok – třída si ujasní, koho, jak a kdy se nové pravidlo bude týkat. 
20:24 Posledním krokem je vyhodnocení – děti se s třídní učitelkou dohodnou, za jak dlouhou dobu vyhodnotí, zda řešení pomohlo. 

Zkušená pedagožka a lektorka Kateřina Vrtišková ukazuje, jak děti zapojit a posílit jejich zodpovědnost za dodržování společně stanovených pravidel. Aktivita je vhodná pro menší i velké kolektivy. V rámci ranního kruhu děti řeší, co by mohly udělat pro to, aby ráno začínaly včas a měly nachystané pomůcky. Jaké řešení vymyslí? A zafunguje to? Aktivita je vhodná pro menší, ale i početné kolektivy. Mezi základní pravidla patří, že vždy mluví jen jeden, děti si vzájemně neskákají do řeči, nehodnotí, kdo co vymyslí a vzájemně si naslouchají. V kruhu panuje bezpečná atmosféra, důvěra a pochopení. Kateřina Vrtišková provádí děti cestou od pojmenování problémů až k návrhům řešení. Podívejte se, jaké kroky vás na této cestě čekají, pokud se budete chtít pustit s dětmi do něčeho podobného. Tak jako ranní kruhy lze vést i poradní kruhy pro dospělé, například můžete takto pojmout rodičovské schůzky. 

Toto video, i mnoho dalších, naleznete na stránkách webové aplikace www.zapojmevsechny.cz.

1 komentář:

Hana Vovsová řekl(a)...

To je strašný, chudáci děcka. Otrávení, ani nemohly mluvit jen bušit si do prsou. A proč takovou základní věc, že učitelka není schopna je vést jako leadr, aby měli všichni nachystané věci a mohly začít včas, musí řešit děti. Obětovat tomu celou hodinu času, kdyby mohly dělat něco, co by je bavilo a mělo smysl. Obdivuji ty děti, za jejich trpělivost v druhé třídě a ještě takovou nudnou učitelku, která mluví monotónním hlasem.