sobota 11. dubna 2020

Online vzdělávání z pohledu ředitele školy

Jaké kroky by měli zástupci vedení školy udělat pro to, aby se škola přesunula do světa online výuky? Jak jste o těchto záměrech informovat rodiče žáků? Je nutné ověřovat technologické vybavení žáků? Jak často a jakou formou s rodiči a žáky komunikovat? Jak koordinovat učitele a řešit rozvrhy hodin? Existuje nějaké podpora spolupráci žáků mezi sebou? A mnoho dalšího...


Lektoři:

Mgr. Pavel Škramlík, učitel, ředitel Sportovní soukromé základní školy v Litvínově, lektor a trenér kurzů dalšího vzdělávání se specializací na hodnocení a sebehodnocení žáků, hodnocení pracovníků ve školství, management a řízení školy, mentor, poradce, kouč. Absolvent učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, funkčního studia managementu na Univerzitě Karlově v Praze v projektu Úspěšný ředitel.

Mgr. Daniel Janata, pedagog, lektor, konzultant a zakladatel malé školy rodinného typu Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli, lektor kvalifikačního studia Koordinátor ICT a témat zabývajících se aplikací a integrací mobilních technologií do vzdělávání. Absolvent Pedagogické fakulty UK obor učitelství pro I. stupeň se specializací na TV, funkčního studia managementu na UK, kurzů Kritického myšlení, mentorského a koučského výcviku.

Moderuje: Jiří Nekola

Žádné komentáře: