neděle 17. prosince 2017

Pavlína Mazáčová,Michaela Blažejová: Středoškoláci a online svět mimoškolního vzdělávání

Příspěvek z konference OpenAlt reaguje na současnou podobu formálního vzdělávání, které se přesouvá stále více do online prostředí nejen v čase výuky, ale také mimo ni, a prolíná se s neformálním vzděláváním. Budou představeny výsledky průzkumu, který mapoval formy, nástroje a způsoby interakce středoškoláků s informacemi v online prostředí. Výzkumná data přinášejí zajímavé informace nejen o tom, jaké učební styly a strategie preferují současní teens.
Zdroj: SuperLectures.com

Žádné komentáře: