pátek 7. listopadu 2014

ČT1 6. 11.: Máte slovo - Jednotné přijímačky a povinná matematika u maturity


Z pořadu vybíráme:

Václav Klaus ml., expert ODS pro oblast školství: 
Nesouhlasím s jednotnými přijímačkami. Jedná se o vztah mezi uchazečem o studium (jeho rodiči) a konkrétní školou. Do toho nemá ministerstvo co vstupovat. Ministerstvo má kontrolovat výsledky vzdělávání, nikoli cestu, jak toho ta která škola dosáhne. Tj. jestli zkouší málo nebo hodně, jak silné nabírá studenty, jaký má pedagogický systém.

Jde o omezení pravomocí ředitelů - ředitelé ztratí další zbytek ze svých chabých kompetencí. Vybírat si své studenty.

Alfréd Dytrt, místopředseda Asociace ředitelů gymnázií ČR:

Snaha zvýšit úroveň našeho školství je možná opravdová, k výsledku jsem velmi skeptický. Úroveň českého školství nezlepší 2 šedesátiminutové testy.

Pravomoc ředitele je v tomto případě ale druhořadým argumentem – důsledky pocítí a ponese v první řadě žák.

Kryštof Petrásek, student VŠ, budoucí středoškolský pedagog matematiky:

Pokud by tímto krokem bylo zaručeno, že ubyde na daných školách studentů a to hlavně o ty, kteří o studium nemají zájem nebo ho nezvládají, pak má tento krok smysl. Maturita má prokazovat kvalitní všeobecné vzdělání.

Marcel Chládek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ČSSD):

Ano, jsou nutné. Důvodem je neustále se zvyšující počet neúspěšných maturantů, kteří jen minulý rok stáli stát 2,6 mld. Kč – tedy myšleno čtyřleté studium těch, kteří maturitní zkoušku nesložili. Tito žáci jsou tedy po čtyřletém studiu s neúspěšným zakončením bráni jako lidé se základním vzděláním, kteří jsou na pracovním trhu prakticky neuplatnitelní.

Michal Šmucr - ředitel Gymnázia Jiřího Wolkra v Prostějově:

Existují jednodušší a méně nákladné možnosti, jak tento problém řešit. V letošním školním roce probíhá pod názvem pilotní ověřování nultý ročník jednotných přijímacích zkoušek. Probíhá bez jasného legislativního rámce. V tuto chvíli se příslušná legislativa pouze připravuje, takže vlastně nikdo teď nevíme, jaká bude její podoba po skončení legislativního procesu. Neví to školy, zřizovatelé a asi ani ministerstvo školství.

Jiří Zíka, ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat):

U pilotního ověřování organizace přijímacího řízení bude test zaměřen na ověření úrovně vědomostí a dovedností získaných ve vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů základního vzdělání. Všichni uchazeči absolvují základní školu podle stejných rámcových vzdělávacích programů. Pro diferenciaci testů tedy není žádný důvod.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant,EDUin, o.p.s.:

Zavádět tak silné opatření, jako jsou jednotné přijímací testy, bychom měli po zvážení všech důsledků a na základě ověřitelných dat. Navíc právě zkušenosti z krajů, kde podobné testy už několik let existují, například Zlínský kraj, ukazují, že nedošlo k významné změně ve struktuře středoškoláků. Je tedy pravděpodobné, že ani tento účel – více žáků na učilištích jednotné přijímačky nesplní. Jakkoli v tomto případě lze říci, že naštěstí

Žádné komentáře: