neděle 6. srpna 2017

NÚV: Virtuální hospitace - výuka anglického jazyka u žáků se sluchovým postižením

RNDr. Josef Brožík ze SŠ, MŠ a ZŠ pro sluchově postižené v Praze nabízí virtuální hodinu anglického jazyka s žáky se sluchovým postižením 6., 9. a 10. ročníku. Cílem hodiny je osvojení slovní zásoby z vybraných oblastí.



Žádné komentáře: