čtvrtek 28. dubna 2011

Kulatý stůl SKAV a EDUin 31. 3. 2011: Modelový školní vzdělávací program

pátek 22. dubna 2011

Kulatý stůl SKAV a EDUin 17. 2. 2011: Zveřejnilo MŠMT standardy vzdělávání, nebo testové úlohy?

Online přenos - webinář kulatého stolu, pořádaného Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) a EDUin, o.p.s. Kulaté stoly jsou pravidelná diskusní setkání (od roku 2003), která probíhají každý třetí čtvrtek v měsíci v aule ZŠ Vodičkova na Praze 1. Navštěvuje je obvykle několik desítek zájemců (cca 40-100) z řad ředitelů, učitelů, pracovníků MŠMT a přímo řízených organizací, z odborů školství krajských úřadů i novináři. Témata jsou vybírána na základě aktuálního dění v oblasti vzdělávání. Jako diskutující jsou přizváni odborníci z různých organizací tak, aby bylo téma nahlédnuto z různých stran.

Smyslem kulatých stolů je poskytnout prostor pro polemiku a hledání možných efektivních cest ve vzdělávací politice.

pondělí 18. dubna 2011

Bořivoj Brdička: Budoucnost vzdělávacích technologií

Pátý díl z cyklu video-přednášek Technologie ve škole 21. století, který pojednává o budoucnosti vzdělávacích technologií s spolu s nimi vlastně o celém školství.