sobota 5. srpna 2017

NÚV: Virtuální hospitace - výuka českého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení

PhDr. Kamila Balharová ze ZŠ Táborská v Praze vede virtuální hodinu českého jazyka s žáky 3. ročníku se specifickými poruchami učení. Cílem hodiny je procvičovat čtení s porozuměním s důrazem na rozvoj sluchového rozlišování.

Žádné komentáře: