sobota 31. ledna 2009

26 cest, jak přemoci závislost na Internetu

Primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Karel Nešpor, CSc., má kromě webu www.drnespor.eu i kanál na YouTube.

úterý 27. ledna 2009

Semináři Člověka v tísni o pravicovém extremismu prošlo 1700 studentů

Nejen spoty s Daníčkem a Kubíkem a webová stránka www.chceteho.cz, ale i šedesát seminářů, sedm set kusů příruček pro učitele, putovní výstava a koncerty jsou výstupy celoročního projektu „Dovedu to pochopit?“ společnosti Člověk v tísni. Projekt byl zaměřený na informování a vzdělávání mladých lidí o společenské nebezpečnosti vzrůstajících veřejných aktivit neonacistů v České republice.„Projekt tvořily dvě části. Veřejná část představovaná kampaní „NEOnácek: Chcete ho?“, koncerty a putovní výstavou začala v dubnu loňského roku. Na podzim jsme se zaměřili na vzdělávací část, kterou tvořila příprava didaktického materiálu pro učitele a vedení seminářů na školách. Činnost na školách pro nás byla od začátku prioritnější,“ říká koordinátor projektu Václav Zeman.Od října do konce loňského roku tak lektoři Člověka v tísni a studenti vysokých škol vyškolení ve vedení těchto seminářů uspořádali na základních a středních školách i středních odborných učilištích v celé republice 60 seminářů o pravicovém extremismu, kterých se zúčastnilo 1700 studentů. „Semináře byly vhodnou příležitostí diskutovat s mladými lidmi o aktuálních událostech týkajících se aktivit pravicových extremistů, ale i o jejich názorech na problematiku cizinců nebo lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách,“ potvrzuje Václav Zeman. Na seminářích byly zároveň ověřovány aktivity, které jsou součástí příručky „Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu“. Ta je v současnosti k dispozici všem školám v České republice, které si ji mohou zdarma objednat na stránce www.varianty.cz.Dotazníky rozdávané účastníkům seminářů ukázaly, že studenti se s tímto tématem setkávají ve školách jen ve velmi omezené míře. Z 619 studentů, kteří odpověděli na dotaz, zda se někdy ve vyučování setkali s tématem neonacismus, jich kladně odpovědělo 315 (50,9 %). A pouhých 14 procent studentů (z 523 odpovídajících) uvedlo, že s tímto tématem pracovali více než ve dvou hodinách během celého školního roku.

Téma nebezpečnosti pravicového extremismu bylo na několika místech republiky mladým lidem přibližováno i prostřednictvím veřejných akcí. Výtvarné soutěže se zúčastnilo 35 studentů tří uměleckých škol. Z vítězných prací této soutěže byla vytvořena putovní výstava, která navštívila čtyři města (Praha, Plzeň, Kladno, Ústí nad Labem).

„Snažili jsme se po celý rok mladým lidem ukazovat, že rasisticky zaměřené recepty na řešení společenských problémů, které nabízí neonacisté, nejsou v souladu se základními lidskými právy a preventivně jsme tak chtěli přispět k tomu, aby sympatie mladých lidi s těmito myšlenkami byly co možná nejnižší,“ dodává Václav Zeman.

Projekt “Dovedu to pochopit?”, jehož součástí byla informační kampaň “NEOnácek: Chcete ho?”, byl hrazen z prostředků Evropské komise a Úřadu vlády ČR v rámci Vládní kampaně proti rasismu v roce 2008.

Závěrečnou zprávu projektu „Dovedu to pochopit?“ a kampaně „NEOnácek: Chcete ho?“ si můžete stáhnout ve formátu PDF.

www.chceteho.cz

pátek 16. ledna 2009

úterý 6. ledna 2009

Vzdělávání v Etiopii

Etiopie čelí řadě problémů, včetně nizké úrovně vzdělanosti. Společnost Člověk v tísni se snaží některé z těchto problémů v této zemi řešit.

neděle 4. ledna 2009

Putování s Carly – vzdělávací materiál pro MŠ a 1. stupeň ZŠ nejen na téma migrace

Carly je animovaný film vypravující příběh malého děvčátka, které se vlivem tragických okolností ocitne na útěku z domova. Film seznamuje nenásilnou formou malé diváky s osudy uprchlíků a je východiskem pro různé aktivity nejen na téma migrace. Součástí filmu je i připravená metodika pro učitele usnadňující přípravu na hodinu a nabízející aktivity rovněž na témata jako jsou hodnoty, emoce a tolerance.

Film a metodický materiál distribuuje META o.s. zdarma. Zároveň nabízí spolupráci při řešení otázek týkajících se problémů pedagogů v jejich práci s žáky – cizinci v rozsahu nabídky svých služeb.V případě zájmu o nabízený materiál nebo jiné služby kontaktujte:
META o.s., Rumunská 29, 120 00 Praha 2, tel. 222 521 446, 773 639 395
Petra Hlavničková, hlavnickova@meta-os.cz
www.meta-os.cz

pátek 2. ledna 2009

Projekt pro Angolu: Poradenství v oblasti chovu ryb a drůbeže

Projekt Poradenství v oblasti chovu ryb a drůbeže (Provincie Bié, Angola) je řešen v rámci oficiální rozvojové spolupráce České republiky s Angolou. Jeho webové stránky jsou určeny pro cílové skupiny k šíření potřebných informací pro rozvoj zemědělství v oblasti Bié v Angole a zároveň jsou zde uvedeny základní údaje o projektu. V odkazu "novinky" můžete nalistovat dřívější i aktuální články. Odkaz "o projektu" se skládá ze čtyř částí, kde naleznete "vlastní projekt" s podrobnějšími informacemi o aktivitách a cílech projektu, "realizační tým", "propagační materiály" a "spolupracující komunity". Ve stěžejním odkazu "internetová publikace" naleznete publikované práce (odborné články, návody, výukové materiály atd.) rozdělené do kategorií "ryby", "drůbež" a "zemědělství a společnost". Naleznete zde i základní informace o Angole a provincii Bié.