úterý 1. srpna 2017

Brífing SKU, SACEI, SPV, SV OMEP a Platformy rodín detí so ZZ

Brífing Slovenskej komory učiteľov (SKU), Slovenskej asociácie pedagogiky raného detstva (SACEI), Spoločnosti pre predškolskú výchovu (SPV), Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) a Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením k vzdelávacím programom pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských školách.

Žádné komentáře: