pondělí 3. července 2017

Prvouka 3. ročník, Lidské tělo – Krev

Na záznamu uvidíme hodinu prvouky ve 3. ročníku. Žáci se v jejím průběhu snaží najít odpověď na otázku, proč lidé nevykrvácí, když se říznou např. do prstu. Hodina je vedena konstruktivisticky, podle tzv. třífázového modelu učení, a míří na oborové i čtenářské cíle. Žáci mají možnost pracovat s různými zdroji informací a porovnávat je. Pracují ve skupinkách, z nichž každá má jiné téma - červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky. Čtvrté téma (krevní plazma) slouží učitelce k modelování způsobu práce, o který žáky žádá.Komentář k videu (Mgr. Kateřina Šafránková):

1:112:13 Učitelka čte motivační dopis k hodině. V dopise je uvedena hlavní otázka k tématu: proč člověk nevykrvácí, když se řízne do prstu? Úkolem dětí je najít na tuto otázku odpověď. Učitelka využila pro motivaci žáků události, která se stala na školním výletě (dívka se pořezala nožem).

2:153:46 Žáci evokují, co o tématu vědí. Zapisují si svoje prekoncepty, opírají se při tom o své předchozí zkušenosti a znalosti. Učitelka žáky vybízí, aby zapsali, co si myslí (i když si tím nejsou jistí).

3:46 Učitelka sděluje žákům, na jaké oborové a čtenářské cíle hodina míří. Cíle jsou zapsané na tabuli, aby se k nim žáci i učitelka mohli vracet a připomínat si je.

7:00 – 13.30 Žáci uvádějí, co všechno jim pomáhá se orientovat v encyklopedii. Je zřejmé, že ustálené prvky (obsah, rejstřík) už znají. Dalších prvků si všímají při podrobnějším zkoumání textu (nadpisy, obrázky, fotografie, tučné písmo, popisky k obrázkům).

14:0018:32 Učitelka modeluje, jak by plnila daný úkol – porovnat informace ze dvou zdrojů. Učitelka nahlas říká, čeho si v textech všímá, co jí pomáhá se v textu vyznat. Přečte kousek prvního textu a svými slovy shrne, o čem se dočetla. Podobně postupuje i v druhém textu. Poté oba texty nahlas porovnává a do práce zapojuje i žáky.

22:3027:40 Učitelka modeluje, jak zpracovává další úkol – připravit informace pro ostatní. Přímo před žáky vyplňuje vizitku informacemi o krevní plazmě. Vrací se do textu, vyhledává nejdůležitější informace a shrnuje. Modeluje také to, jak by informace prezentovala.

30:50 Učitelka obchází skupiny a pomáhá jim plnit úkol.

33:45 Skupiny žáků prezentují svoje téma. Žáci svými slovy popisují, jaká je odpověď na úvodní otázku. Dopis Futurovi sepíšou za domácí úkol.

"Pomáháme školám k úspěchu" je nezávislý projekt Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, který je zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách s důrazem na individuální přístup učitelů k žákům.

Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Žádné komentáře: