pondělí 3. července 2017

Matematika 1. ročník, Hejného metoda - Prostředí autobusu

Hejného metoda výuky matematiky vede děti k tomu, aby mohly objevovat matematiku samy a s radostí. Metoda využívá různá didaktická prostředí, která jsou blízká životním zkušenostem dětí. Např. díky "hře na autobus" si prvňáčci, kteří ještě ani neumějí psát, mohou procvičovat základní početní operace a propojovat svět, který znají, se světem matematiky, který postupně objevují.

Žáci ve třídě předvádí jízdu autobusu, při které na různých zastávkách vystupují a nastupují cestující. Kolik cestujících nakonec vystoupí na konečné zastávce?
Odborný komentář k videu včetně praktických námětů, jak s videem dále pracovat, naleznete na Disku Google."Pomáháme školám k úspěchu" je nezávislý projekt Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, který je zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách s důrazem na individuální přístup učitelů k žákům.

Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Žádné komentáře: