čtvrtek 1. dubna 2021

Daniel Franc: Digitalizace vzdělávání

Distanční výuka spolu a digitalizací ve vzdělávání je obrovskou výzvou, o které se hodně píše a debatuje a která ve svém překotném vývoji nastiňuje netušené možnosti i obrovská rizika. Manažer konzultant Daniel Franc nabízí zcela originální vidění a ve své přednášce se zabývá komplexními procesy změn a hledáním rovnováhy mezi chaosem a organizací. Chaos může být nepřehledným zmatkem stejně jako kreativním spouštěčem a dokonalá organizace dokáže problémy zjednodušit a zpřehlednit a stejně jako zcela paralyzovat jejich řešení. Kudy vede zlatá střední cesta?Distanční výuka spolu s digitalizací ve vzdělávání je obrovskou výzvou, o které se hodně píše a debatuje a která ve svém překotném vývoji nastiňuje netušené možnosti i obrovská rizika. Manažer konzultant Daniel Franc se ve své přednášce konference Moonshot pro učitele zabývá komplexními procesy změn a hledáním rovnováhy mezi chaosem a organizací.

Chaos může být nepřehledným zmatkem stejně jako kreativním spouštěčem a dokonalá organizace dokáže problémy zjednodušit a zpřehlednit stejně jako zcela paralyzovat jejich řešení.

Daniel Franc prakticky celý svůj dosavadní profesní život se věnoval propojování technologií a vzdělávání a jeho pozorování vychází i ze zkušeností práce pro Google, kde působil jako globální programový manažer. Vybudoval nespočet vzdělávacích komunit, např.. Google Developer Groups, největší světovou komunitu zájemců o IT, či Google Educators Group, které pořádají přednášky, workshopy a další akce.

Žádné komentáře: