úterý 26. června 2018

Ondřej Neumajer: Jaké jsou aktuální trendy ve využívání digitálních technologií ve školách?

Třetí část rozhovoru s Ondřejem Neumajerem, konzultantem MŠMT ČR pro oblast digitálního vzdělávání.

Výběr trendů: zavedení informatického myšlení jako součást změny pojetí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie (ICT) v rámcových vzdělávacích programech (RVP), edukační robotika, zdůrazňování STEAM předmětů, měření výsledků učení, změna prostředí pro vzdělávání.
Rozhovor vznikal pro účely Fondu dalšího vzdělávání, který realizuje Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 prostřednictvím projektu DigiStrategie2020. Rozhovory byly pořízeny v interiéru přírodní učebny na školní zahradě ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 Modřanech.

Žádné komentáře: