pátek 19. srpna 2016

Debatní klub na téma inkluze: Václav Klaus ml. a Miroslav Kudláček

Na téma inkluze přijali pozvání do Debatního klubu Václav Klaus mladší a sociolog Miroslav Kudláček. Otevřou téma z pohledu těch, kteří mají s handicapem osobní zkušenost. Je koncept inkluze handicapovaných dětí do systému školství v ČR pozitivním příspěvkem nebo jde o riskantní systémový krok?Inkluze je pojem znamenající zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. Inkluze handicapovaných dětí v rámci školství je nahlížená státem, jako velmi potřebná. V běžných základních školách se vzdělává téměř 52 tisíc dětí s postižením, z toho téměř 46 tisíc formou individuální integrace. Z celkového počtu 4 100 běžných základních škol individuálně integruje děti s postižením 3 175 škol. V praktických a speciálních školách se vzdělává téměř 24 tisíc dětí s postižením. Největší podíl dětí v těchto školách tvoří děti s mentálním postižením, i jejich počet v běžných školách však trvale roste.

Zdroj dat: ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, která usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu.

Žádné komentáře: