pátek 19. srpna 2016

Chladniho obrazce

Chladniho obrazce vznikají na tenké vibrující desce, na které je jemný písek či podobný materiál. Vznikají a mění se podle velikosti desky, tvaru desky, frekvence a vibrací. Můžeme je způsobit tím, že budeme na desku z boku „hrát“ smyčcem. V důsledku vlastní rezonance pak začne deska kmitat. Písek je odhazovaný a přesouvá se na místa, na kterých se nevyskytují žádné kmity a vibrace. Takto se znázorní hraniční linie stojících vln, které se vytvářejí na desce.Zdroj: Wikipedie, East (Facebook)

Žádné komentáře: