pondělí 3. října 2016

NÚV: Jak tvořit školní akční plány (ŠAP) a plány aktivit (PA)

Videometodika, která vysvětluje význam ŠAP a PA a postup jejich tvorby, vnikla v týmu projektu P-KAP v září 2016. Obsahuje:

  • Zasazení do širšího kontextu
  • Čím začít
  • Stanovení cílů a kritérií jejich hodnocení
  • Stanovení úkolů a jejich rozpracování
  • Uplatnění strategických oblastí v plánech aktivit a šablonách

Žádné komentáře: