čtvrtek 26. srpna 2021

NPI ČR: Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora)

Webinář vznikl jako metodická podpora pro pedagogy MŠ v souvislosti se novelizací vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a úpravou RVP PV, která zavádí systémovou podpory dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

První část webináře se zabývá obecně tématem úspěšného začleňování dětí cizinců a s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy. Ukazuje, co je pro učitele důležité vědět dříve, než dítě nastoupí do mateřské školy a na co je potřeba myslet při přípravách na příchod dítěte. Ukazuje též příklady běžných situací, které při práci s kolektivem, kde jsou též děti s OMJ vznikají.

Druhá část webináře se věnuje více do hloubky přímo jazykové podpoře v mateřské škole a češtině jako druhému jazyku. 


0:59 Od září 2021 bude navýšen PH max o 1 hodinu týdně na každou skupinu dětí-cizinců. Podrobnosti najdete ve Vyhlášce č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 05:07 Co by měl ředitel MŠ vědět, když se přihlásí dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? 09:00 Jak zajistit tlumočníka, pokud rodič dítěte s OMJ při zápisu nedodá potřebné informace? 11:28 Další doporučení z praxe: manuál „jak funguje školka“ pro rodiče, nástěnky a tištěné materiály v jiných jazycích. 15:13 Co by měl vědět učitel MŠ při nástupu dítěte s OMJ 18:44 Proč je lepší komunikovat s rodiči písemně, třeba formou SMS nebo e-mailem? 19:50 Ukázky práce s komunikačními kartičkami 22:44 Shrnutí pravidel komunikace s rodiči 27:30 Jak vysvětlit pravidla školky a rozdílné přístupy např. ke slavení Vánoc 31:44 Na co nezapomínat při adaptaci dítěte s OMJ? 37:40 Jak dítě s OMJ podpořit v kolektivu a proč méně v komunikaci znamená někdy více 42:50 Nová jazyková podpora pomůže dětem s OMJ vrůstat do českého jazykového prostředí Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání NPI ČR, odpovídá Mgr. Blanka Zelenková, učitelka MŠ s 30 letou praxí, absolventka Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku na PedF UK v Praze. V současné době působí jako statutární zástupkyně MŠ Harmonie, Tolstého Praha 10. Aktivně rozvíjí jazykovou podporu dětí cizinců v MŠ již 4 roky, podílela se na tvorbě návrhu kurikula češtiny jako druhého jazyka pro cizince v roce 2019. Má zkušenostmi též z působení na ZŠ.
Dotazy můžete položit na cizinci@npi.cz
Komunikační karty NPI: https://cizinci.npi.cz/integrace/#KPZ Doporučené zdroje pro integraci dětí s odlišným mateřským jazykem a jazykovou podporu ČDJ v MŠ • Znění Kurikula češtiny jako druhého jazyka https://cizinci.npi.cz/kurikulum/ • Metodické materiály https://cizinci.npi.cz/materialy-ms-1... • Metodiky začleňování dětí s OMJ https://cizinci.npi.cz/integrace/ • Instruktážní videa IN BÁZE: https://www.youtube.com/watch?v=ZI4S2... • Metodika KIKUS https://www.inkluzivniskola.cz/materi... • Nečtu, nepíšu, učím se česky (2018). Lacinová P., CIC o.p.s. - pracovní sešit pro nečtenáře • Nápadníček aktivit pro MŠ – činnosti pro celou třídu zohledňující děti s OMJ, kol. autorů, META o.p.s. https://meta-ops.eu/publikace/napadni... • Hrajeme si s říkankami (2017), Doleží L., NIDV https://cizinci.npi.cz/wp-content/upl... • Metodický materiál pro výuku dětí s OMJ, Kmentová M., NPI https://cizinci.npi.cz/metodicky-mate... • Překlady pro rodiče https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-pr... Semináře NPI ČR – semináře v nabídce jsou bezplatné (pro nabídku v oblasti MŠ (i pro čerpání ze šablon) prosím kontaktujte svého krajského koordinátora NPI ČR, se kterým můžete probrat aktuální nabídku, či co potřebujete do budoucna) https://www.nidv.cz/vzdelavaci-progra...


Žádné komentáře: