pondělí 12. srpna 2019

Lukáš Šlehofer: Jak efektivně pracovat s motivací dětí

Seminář byl zaměřen na představení základních poznatků v oblasti motivace. Představili jsme si koncept vnitřní motivace v pojetí psychologa Edwarda Deciho a ukázali si cesty, jak můžeme pomoct tuto motivaci dětem udržet, ale zároveň nerezignovat na vymezování hranic a naplňování cílů.


Lukáš Šlehofer vystudoval FF UK. Pracoval jako manažer vzdělávacích projektů a lektor v soukromé firmě a vyučoval na soukromé vysoké škole. Nyní pracuje na Gymnáziu Na Zatlance jako koordinátor projektu experimentální alternativní třídy a vyučuje základy společenských věd. Absolvoval celou řadu rozvojových kurzů (např. Respektovat a být respektován či Čtením psaním ke kritickému myšlení ad.).

Žádné komentáře: