neděle 25. března 2018

Šance Dětem: Domácí vzdělávání - jak probíhá v praxi?

Ve školním roce 2016 až 2017 bylo u nás v domácím vzdělávání zařazeno celkem 2067 žáků. Z toho na druhém stupni ZŠ jich bylo vzděláváno 449. Mimochodem, ve 30. letech minulého století byl v tehdejším Československu v domácím vzdělávání téměř stejný počet žáků – jednalo se však tehdy téměř vždy o žáky rekrutující se z bohatších vrstev společnosti. S autorem publikace Domácí škola, ing. Vladislavem Soukupem, který spolu s manželkou Gabrielou doma vzdělává svých sedm dětí, jsme si pro portál Šance Dětem povídali o zkušenostech z praxe, úskalích i výhodách tohoto typu alternativní výuky.

Žádné komentáře: