pátek 27. března 2015

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co říká učitelům Strategie digitálního vzdělávání?

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:
 • Odpovídají stávající výukové cíle (RVP) potřebám 21. století?
 • Jakým způsobem by měly být technologie ve výuce využívány?
 • Jaký vliv má volná dostupnost výukových zdrojů na rovný přístup ve vzdělávání?
 • V čem spočívají rizika digitálních technologií pro děti a jak jim bránit?
 • Jak docílit toho, aby se učitelé naučili odpovídajícím způsobem integrovat technologie do výuky?
Pozvaní panelisté:
 • Petra Boháčková (ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9),
 • Bořivoj Brdička (Pedagogická fakulta UK),
 • Miroslav Dvořák (ZŠ Červený vrch, Praha 6),
 • Petr Lupáč (Filozofická fakulta UK),
 • Ondřej Neumajer (Pedagogická fakulta UK).
 • Miroslav Parvonič (EDUin)-

Žádné komentáře: