pátek 11. října 2013

Zelení představují plán na řešení nedostatku míst ve školkách

Strana zelených (SZ) představila svůj plán na řešení nedostatku míst ve školkách. Zastřešujícím tématem tohoto týdne kampaně je „Kvalita života”. V jeho rámci zelení uveřejnili také informační video, které na problematiku nedostatku míst v předškolních zařízeních upozorňuje. Jen vloni totiž bylo zamítnuto na šedesát tisíc žádostí o umístění dítěte do mateřské školy.

 

Zásadní nedostatek míst v mateřských školách a další problémy, jako například v průměru o 25 % nižší odměna žen než mužů za stejnou práci zásadním způsobem ztěžuje situaci českým ženám i celým rodinám.

„Nedostatek míst ve školkách trápí tisíce rodin. Chceme urychleně zavést zákonný nárok na místo pro dítě ve školce od tří let věku. Jsme také pro to, aby obec platila rodičům dětí, které se do školky nedostanou, ekvivalent částky, kterou obec dává na dotaci místa ve veřejné školce. Alespoň přechodně tak usnadní rodičům situaci. To samo o sobě samozřejmě nestačí a proto máme připravenou celou řadu opatření, která mohou situaci v relativně krátké době vyřešit systémově,”říká Ondřej Liška, předseda SZ.

Zelení chtějí prosazovat chytrá řešení, která pokrývají nejen aktuální problém, ale budou ve svém důsledku i mnohem šetrnější, než případná překotná výstavba klasických školek, které by se po odeznění aktuální populační vlny musely zavřít nebo prodat.

„Pomoci mohou např. mobilní buňky, ve kterých se dají zřídit dočasné školky, které pokryjí nynější silné ročníky. Chytrým řešením by také mohla být výstavba víceúčelových budov, které bude možné za pár let, až demografická křivka změní směr, proměnit na prostory pro péči o seniory, kterých je také akutní nedostatek,” uvádí Jitka Seitlová, jednička zelených v Jihomoravském kraji.

Zelení mají připravené i další kroky k nápravě stávajícího stavu. Například plánují změnit rodičovskou podporu tak, aby rodiče mohli čerpat příspěvek i do věku dvanácti měsíců dítěte nebo zjednodušit možnost střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. Chystají se také, dát rodičům větší možnost volby v tom, jak dlouho chtějí příspěvek pobírat. Zjednodušit se podle nich má i systém výplaty mateřských a rodičovských dávek.

Problém nedostatku míst ve školkách je po kvalitě potravin a energetice třetím ze čtyř témat, která Strana zelených v rámci kampaně postupně představuje. Infospot včetně dalších podrobností najdete na www.zeleni.cz/rovnesance.

Žádné komentáře: