středa 11. dubna 2012

Škola rovných příležitostí

Krátký film tematizující problematiku vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, který vznikl v rámci projektu Cesta k rovným příležitostem - možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob.

Žádné komentáře: