úterý 27. ledna 2009

Semináři Člověka v tísni o pravicovém extremismu prošlo 1700 studentů

Nejen spoty s Daníčkem a Kubíkem a webová stránka www.chceteho.cz, ale i šedesát seminářů, sedm set kusů příruček pro učitele, putovní výstava a koncerty jsou výstupy celoročního projektu „Dovedu to pochopit?“ společnosti Člověk v tísni. Projekt byl zaměřený na informování a vzdělávání mladých lidí o společenské nebezpečnosti vzrůstajících veřejných aktivit neonacistů v České republice.„Projekt tvořily dvě části. Veřejná část představovaná kampaní „NEOnácek: Chcete ho?“, koncerty a putovní výstavou začala v dubnu loňského roku. Na podzim jsme se zaměřili na vzdělávací část, kterou tvořila příprava didaktického materiálu pro učitele a vedení seminářů na školách. Činnost na školách pro nás byla od začátku prioritnější,“ říká koordinátor projektu Václav Zeman.Od října do konce loňského roku tak lektoři Člověka v tísni a studenti vysokých škol vyškolení ve vedení těchto seminářů uspořádali na základních a středních školách i středních odborných učilištích v celé republice 60 seminářů o pravicovém extremismu, kterých se zúčastnilo 1700 studentů. „Semináře byly vhodnou příležitostí diskutovat s mladými lidmi o aktuálních událostech týkajících se aktivit pravicových extremistů, ale i o jejich názorech na problematiku cizinců nebo lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách,“ potvrzuje Václav Zeman. Na seminářích byly zároveň ověřovány aktivity, které jsou součástí příručky „Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu“. Ta je v současnosti k dispozici všem školám v České republice, které si ji mohou zdarma objednat na stránce www.varianty.cz.Dotazníky rozdávané účastníkům seminářů ukázaly, že studenti se s tímto tématem setkávají ve školách jen ve velmi omezené míře. Z 619 studentů, kteří odpověděli na dotaz, zda se někdy ve vyučování setkali s tématem neonacismus, jich kladně odpovědělo 315 (50,9 %). A pouhých 14 procent studentů (z 523 odpovídajících) uvedlo, že s tímto tématem pracovali více než ve dvou hodinách během celého školního roku.

Téma nebezpečnosti pravicového extremismu bylo na několika místech republiky mladým lidem přibližováno i prostřednictvím veřejných akcí. Výtvarné soutěže se zúčastnilo 35 studentů tří uměleckých škol. Z vítězných prací této soutěže byla vytvořena putovní výstava, která navštívila čtyři města (Praha, Plzeň, Kladno, Ústí nad Labem).

„Snažili jsme se po celý rok mladým lidem ukazovat, že rasisticky zaměřené recepty na řešení společenských problémů, které nabízí neonacisté, nejsou v souladu se základními lidskými právy a preventivně jsme tak chtěli přispět k tomu, aby sympatie mladých lidi s těmito myšlenkami byly co možná nejnižší,“ dodává Václav Zeman.

Projekt “Dovedu to pochopit?”, jehož součástí byla informační kampaň “NEOnácek: Chcete ho?”, byl hrazen z prostředků Evropské komise a Úřadu vlády ČR v rámci Vládní kampaně proti rasismu v roce 2008.

Závěrečnou zprávu projektu „Dovedu to pochopit?“ a kampaně „NEOnácek: Chcete ho?“ si můžete stáhnout ve formátu PDF.

www.chceteho.cz

Žádné komentáře: